آخرین اخبار : 

Tag Archives: هدف اموزش پرورش

تربیت دانش اموز برای کنکور وظیفه ما نیست

تربیت دانش اموز برای کنکور وظیفه ما نیست تربیت دانش اموز برای کنکور وظیفه ما نیست تربیت دانش اموز برای کنکور تربیت دانش اموز برای کنکور تربیت دانش اموز برای کنکور وزیر آموزش و پرورش گفت: باید غالب محتوای آموزشی ما در راستای تربیت باشد نه اینکه ما دانش آموزان را برای ...

تـــمـاس
×

پشتیبانی 24 ساعته

×