; charset=UTF-8" /> بایگانی‌ها ظرفیت دانشگاه ها - کنکور آسان است | اوج یادگیری | کنکور آسان است | اوج یادگیری
آخرین اخبار : 

Tag Archives: ظرفیت دانشگاه ها

سی صد و بیست و هشت هزار صندلی خالی در دانشگاه ، یعنی چه؟

صندل خالی در دانشگاه سی صد و بیست و هشت هزار صندلی خالی در دانشگاه ، یعنی چه؟ صندلی خالی در دانشگاه سی صد و بیست و هشت هزار صندلی خالی در دانشگاه پس از اعلام نتایج نهایی پذیرش در رشته های با آزمون و بدون آزمون ...

تـــمـاس