آخرین اخبار : 

Tag Archives: دروس اختصاصی را بالای هشتاد درصد بزنید

دروس اختصاصی را بالای هشتاد درصد بزن

دروس اختصاصی را بالای هشتاد درصد بزن دروس اختصاصی را بالای هشتاد درصد بزن دروس اختصاصی را بالای هشتاد درصد بزن دروس اختصاصی دارای بیشترین ضریب در کنکور می باشند. بنا بر گرایشی که دانش آموزان قصد شرکت در آن را دارند، این ضرایب تعریف می شود. از این ...

تـــمـاس
×

پشتیبانی 24 ساعته

×