آخرین اخبار : 

Tag Archives: درس تداوم هدایت دین و زندگی

خلاصه درس دوم دین و زندگی یازدهم تداوم هدایت(کنکور اسان است)

خلاصه درس دوم دین و زندگی یازدهم درس دوم دین و زندگی یازدهم تداوم هدایت اشاره به علت امدن پیامبران متعدد از طرف خداوند علت پایان یافتن امدن پیامبر بررسی تعداد  دین هایی که خداوند فرستاده است خدا فقط یک دین فرستاده -بر اساس قران خداوند فقط یک دین فرستاده و همه پیامبران ...

تـــمـاس
×

پشتیبانی 24 ساعته

×