آخرین اخبار : 

Tag Archives: تخلف کنکور

تخلف در کنکور پزشکی محرز است

تخلف در کنکور پزشکی محرز است تخلف در کنکور پزشکی محرز است تخلف در کنکور پزشکی محرز است سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، با بیان اینکه بروز تخلف در کنکور پزشکی امسال محرز شده تاکید کرد که این اقدام از طریق رانت صورت گرفته و بدون حساب و کتاب ...

تـــمـاس
×

پشتیبانی 24 ساعته

×