آخرین اخبار : 

Tag Archives: تخلف در دانشگاه

آمار اخراج دانشجویان پزشکی انتقال از خارج

آمار اخراج دانشجویان پزشکی آمار اخراج دانشجویان پزشکی انتقال از خارج آمار اخراج دانشجویان پزشکی آمار اخراج دانشجویان پزشکی معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: ما از سال ۹۴ تمام پرونده های پذیرش دانشجو از طریق سنجش را بررسی مجدد کردیم و هیچ موردخلاف در پذیرش دانشگاه ها یافت ...

تـــمـاس
×

پشتیبانی 24 ساعته

×