آخرین اخبار : 

Tag Archives: تاریخچه علوم پزشکی ایران

اشنایی با دانشگاه علوم پزشکی ایران

اشنایی با دانشگاه علوم پزشکی ایران اشنایی با دانشگاه علوم پزشکی ایران اشنایی با دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران  IRAN UNIVERSITY MEDICAL SCIENCES :IUMS از دانشگاه هایی می باشد که از مقام و منزلت بالایی در رده بندی های کشوری و جهانی برخوردار است عبدالحسین سمیعی ...

تـــمـاس
×

پشتیبانی 24 ساعته

×