آخرین اخبار : 

Tag Archives: تاریخچه جندی شاپور

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم شهر جندی شاپور یکی از مراکز علمی ایران در زمان ساسانیان بودن . از ...

تـــمـاس
×

پشتیبانی 24 ساعته

×