آخرین اخبار : 

Tag Archives: اموزش های امتحان

بیست گرفتن در امتحان

بیست گرفتن در امتحان   بیست گرفتن در امتحان بیست گرفتن در امتحان ۱-مطالعه تشریحی و تستی را جدا کنیم: یکی از بیشترین اشتباهات دانش آموزان در امتحانات نهایی این است که سوالات را با روش های تستی حل کرده و نمره کامل آن سوال را نمیگیرد. لذا باید ...

تـــمـاس
×

پشتیبانی 24 ساعته

×