; charset=UTF-8" /> بایگانی‌ها معرفی دانشگاه ها - کنکور آسان است | اوج یادگیری | کنکور آسان است | اوج یادگیری
آخرین اخبار : 

معرفی دانشگاه ها

معرفی دانشگاه فردوسی مشهد

معرفی دانشگاه فردوسی مشهد معرفی دانشگاه فردوسی مشهد معرفی دانشگاه فردوسی مشهد در میان دانشگاه های کشور عزیزمان ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد جز قدیمی ترین دانشگاه های کشور می باشد . جالب است بدانید که در عصر حکومت پهلوی این دانشگاه تحت نظارت دانشگاه سان ...

معرفی دانشگاه بوعلی سینا همدان

معرفی دانشگاه بوعلی سینا همدان معرفی دانشگاه بوعلی سینا همدان معرفی دانشگاه بوعلی سینا همدان این دانشگاه در اسفند ماه ۱۳۵۱ تاسیس شده است و نحوه تاسیس ان بر اساس عهدی بود که بین دو دولت فرانسه و ایران برقرار شد . مجوز تاسیس دانشگاه در همدان ...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معرفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد   در سال هزار وسی صد وسیزده بود که پشنهاد به وجود امدن دانشگاه مشهد مطرح شد . در سال هزار سی صد و هجده نخست وزیر وقت با تاسیس چنین دانشگاهی موافقت کرده ...

نگاهی مفصل به دانشگاه تبریز

نگاهی مفصل به دانشگاه تبریز نگاهی مفصل به دانشگاه تبریز نگاهی مفصل به دانشگاه تبریز ایران از دیرباز مهد اموزش و پرورش بوده است به طوری که این امر در دوران هخامنشیان بسیار مشهود بود . برای مثال کسانی که در ان دوران می خواستند به استخدام ...

معرفی دانشگاه قم و دانشکده های ان

معرفی دانشگاه قم معرفی دانشگاه قم و دانشکده های ان معرفی دانشگاه قم در روزهای پایانی سال ۱۳۵۸ با همت اقایان ایت الله دکتر بهشتی و شهید دکتر باهنر و با تصویبه ای که از طرف شورای انقلاب اسلامی ابلاغ شد ، مدرسه عالی تربیتی ...

معرفی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

علوم پزشکی اصفهان معرفی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان علوم پزشکی اصفهان ابتدا یک اموزشگاه عالی بهداری بود که در سال هزار وسی صد و بیست و پنج بنا شده بود . از کسانی که در بنا نهادن این اموزشگاه سهیم بودند عبارتند از دکتر مصطفی ...

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم شهر جندی شاپور یکی از مراکز علمی ایران در زمان ساسانیان بودن . از ...

دانشگاه کاشان را بهتر بشناسیم

دانشگاه کاشان دانشگاه کاشان را بهتر بشناسیم دانشگاه کاشان در سال ۱۳۵۲ بود که جواز ایجاد دانشگاه کاشان گرفته شد . و ا زسال بعد در دانشگاه کاشان اقدام به جذب دانشجو شد . فضای تاسیس دانشگاه کاشان ده سال پیش از سال ۵۲ ...

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل را بهتر بشناسیم

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل را بهتر بشناسیم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل وقت زمین های دانشگاه در سنه هزار وسی صد و چهل هشت بود که مرحوم مغفور سید حسین فلاح نوشیروانی با هدیه کردن اراضی خود ، این اموزشگاه را تاسیس کرد شروع به ...

معرف دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در ابتدا دانشکده مخابرات و سپس در سال هزار و سی صد و پنجاه و نه با یکی شدن نه مرکز اموزش عالی ، تبدیل به یک ...

تـــمـاس
×

پشتیبانی 24 ساعته

×