آخرین اخبار : 

معرفی دانشگاه ها

اشنایی با دانشگاه صنعتی شریف

اشنایی با دانشگاه صنعتی شریف اشنایی با دانشگاه صنعتی شریف اشنایی با دانشگاه صنعتی شریف این دانگشاه در سال هزار و سی صدو چهل و چهار تاسیس شده است . در اصل این دانشگاه برای تربیت جامعه ی نوابغ و نخبه های ایرانی به وجود امده است ...

اشنایی با دانشگاه شهید بهشتی

اشنایی با دانشگاه شهید بهشتی اشنایی با دانشگاه شهید بهشتی اشنایی با دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی در غرب ولنجک و شرق درکه قرار دارد . مساحت این دانشگاه شصت هکتار می باشد . این دانشگاه در سال هزار و سی صدو سی و هشت تاسیس ...

با دانشگاه تهران اشنا شوید

با دانشگاه تهران اشنا شوید با دانشگاه تهران اشنا شوید با دانشگاه تهران اشنا شوید تفکرات اولیه برای احداث دانشگاه بزرگی در شهر تهران از سال ۱۳۱۲ شکل گرفت . در این سال در جلسه ای با حضور هیئت دولت ان زمان در باره زیبایی ابادی های ...

دانشگاه فرهنگیان رو چقدر می شناسی

دانشگاه فرهنگیان دانشگاه فرهنگیان رو چقدر می شناسی ؟ این دانشگاه در دی ماه هزار و سی صد و نود تاسیس شد . البته قبل از تاسیس رسمی این دانشگاه مراکز تربیت معلم درکشور ما فعال بودند ولی با تصویب شورای عالی ...
تـــمـاس