آخرین اخبار : 

جزوات ادبیات

چگونه به تشخیص استعاره در تست بپردازیم؟

تشخیص استعاره در تست قبل از آنکه به تشخیص استعاره در تست بپردازیم، بهتر است که بدانیم استعاره چیست. استعاره یکی از آرایه های ادبیات فارسی می باشد، که می توان به وفور آن را در اشعار و متن های فارسی مشاهده کرد. کارشناسان ...

چگونه به تشخیص استعاره در شعر بپردازیم؟

تشخیص استعاره در شعر استعاره یکی از رایج ترین آرایه های ادبی در شعر و نثر ایرانی است. علاوه بر ایران، این آرایه ادبی در زبان های دیگر نیز استفاده می گردد، با این حال شعرای ایرانی در به کار بردن این آرایه، یکی ...

تـــمـاس
×

پشتیبانی 24 ساعته

×