مقالات

شهریه پرستاری پردیس خودگردان (کنکور آسان است)

شهریه پرستاری پردیس خودگردان (کنکور آسان است)     پذیرفته شدگان رشته پرستاری پردیس خودگردان ( ظرفیت مازاد ) ملزم به پرداخت مبلغی تحت عنوان شهریه پرستاری پردیس خودگردان به

اگه قبول نشم چی؟
مقالات

اگر قبول نشم چی؟ (کنکور آسان است)

اگر قبول نشم چی؟ (کنکور آسان است)     اگر قبول نشم چی؟ ممکنه شما هم جزو افرادی باشی که مدام به یک موضوع تکراری

اصل پارتو چیه؟
مقالات

اصل پارتو چیه؟ (کنکور آسان است)

اصل پارتو چیه؟ (کنکور آسان است)     اصل پارتو چیه؟ اقتصاددان آمریکایی به اسم ویلفردو پارتو حدود نیم قرن پیش در طی تحقیقاتی که

تـــمـاس
×

پشتیبانی 24 ساعته

×