; charset=UTF-8" /> بایگانی‌ها نمونه تدریس - کنکور آسان است | اوج یادگیری | کنکور آسان است | اوج یادگیری
آخرین اخبار : 

نمونه تدریس

نمونه تدریس ادبیات کنکور آسان است

نمونه تدریس ادبیات کنکور آسان است نمونه تدریس ادبیات کنکور آسان است از درس های شیرینی که در مدارس تدریس می شود  ادبیات است ، ادبیات در کنکور ضریب ۴ دارد یعنی شما می توانید به راحتی در این درس صد بزنید و کلی رتبه ی خودتون ...

نمونه تدریس دین و زندگی کنکور آسان است

نمونه تدریس دین و زندگی کنکور آسان است نمونه تدریس دین و زندگی کنکور آسان است دین و زندگی درسی است که به اموزش و شناساندان مفاهیم دین اسلام می پردازد تمام داوطلب های کنکور با درس دین و زندگی سر و کار دارند و نیاز دارند که تست های ...

نمونه تدریس عربی کنکور آسان است

نمونه تدریس عربی کنکور آسان است نمونه تدریس عربی کنکور آسان استدرس غیر مرتبط به رشته های تجربی  و ریاضی عربی است اما خوب گریزی هم از ان نیست و باید ان ر مطالعه کرد ، معمولا بچه های تجربی و ریاضی با عربی گریبان گیر ...

نمونه تدریس زبان کنکور اسان است

نمونه تدریس زبان کنکور اسان است نمونه تدریس زبان کنکور آسان استزبان مادری اکثر ما ایرانی ها فارسی می باشد ، یا بعضی از ما ها به زبان های اذری و عربی هم مسلط هستیم ، ولی ایرانیان انگشت شماری با زبان انگلیسی اشنا هستند . ...

نمونه تدریس های زیست کنکور آسان است

نمونه تدریس های زیست کنکور آسان است نمونه تدریس زیست کنکور آسان استخیلی از داوطلب های کنکور گله و شکایت دارند که چرا من هر چقدر زیست می خونم یاد نمی گیرم ، چرا درصد های زیست من توی ازمون های ازمایشی این قدر کمه ؟ چه ...

تدریس فیزیک کنکور آسان است

تدریس فیزیک کنکور آسان است نمونه تدریس فیزیک کنکور آسان است فیزیک یکی از درس های مهم و اصولی کنکور می باشد که خیلی از داوطلبان در ان دچار ضعف هستند . خیلی از داوطلبان فقط به زور امتحان ها شفاهی فیزیک را پاس می کنند ...

نمونه تدریس شیمی کنکور آسان است

نمونه تدریس شیمی کنکور آسان است تدریس شیمی کنکور آسان استمتاسفانه نبود تدریس های استاندارد در مدارس و وجود بعضی اساتید کم سود باعث شده است که داوطلبان کنکور در درس شیمی به مشکل بر بخورنداین مشکل می تواند منجر به نابودی اینده داوطلب کنکوری شود ...

تـــمـاس