; charset=UTF-8" /> منابع کنکور ۹۸ رشته تجربی ، ریاضی ، انسانی | کنکور آسان است | اوج یادگیری
آخرین اخبار : 

منابع کنکور ۹۸ رشته تجربی ، ریاضی ، انسانی

به روش زماندار 1

منابع کنکور سراسری ۹۸

قصد معرفی منابع کنکور سراسری ۹۸ را داریم و نکته بسیار مهم اینه که با توجه به تغییر نظام آموزشی و تغییرات زیاد در کتاب های درسی ، اهمیت اطلاع از فهرست منابع کنکور سراسری ۹۸  در رشته تجربی رشته ریاضی و رشته انسانی بسیار بالاست . هر سال قبل از کنکور سراسری سازمان سنجش منابع مربوط به کنکور همان سال را اعلام میکند که در این قسمت به معرفی منابع کنکور ۹۸ خواهیم پرداخت. همانطور که میدانید در سال ۹۸ دو کنکور برگزار خواهد شد که ما به بررسی منابع کنکور سراسری ۹۸ در هر دو کنکور میپردازیم . تا این لحظه کتابها برای داوطلبان جدید نظام آموزشی دو پایه دهم و یازدهم تولید شده است که همزمان با چاپ کتاب های پایه دوازدهم ما نیز اطلات مربوط به منابع کنکور سراسری ۹۸ پایه دوازدهم را نیز قرار خواهیم داد و به شما معرفی خواهیم کرد.

منابع کنکور ۹۸ رشته تجربی ، ریاضی ، انسانی

منابع کنکور ۹۸ رشته تجربی ، ریاضی ، انسانی

معرفی منابع کنکور سراسری ۹۸ نظام جدید

درس های فارسی ، عربی ، زبان انگلیسی ، دین و زندگی و نگارش بین تمام رشته های نظری { رشته تجربی ، ریاضی ، انسانی ، هنر ، زبان } مشترک است. در کنکور سراسری ۹۸ از کتاب های عمومی  پایه دهم چاپ ۹۶ – ۹۵ و  پایه یازدهم  چاپ ۹۶ – ۹۷ و کتب دوازدهم چاپ ۹۷ – ۹۸ به عنوان منبع طرح سوالات استفاده می شود که در ادامه بهه آنها خواهیم پرداخت

کتاب های عمومی دهم غیر از علوم انسانی : فارسی ( کد کتاب ۱۱۰۲۰۱ ) – نگارش ( کد ۱۱۰۲۰۲ ) – دین و زندگی ( ۱۱۰۲۰۴ ) – عربی ( ۱۱۰۲۰۶ ) – زبان انگلیسی ( ۱۱۰۲۳۰ )

کتاب های عمومی یازدهم غیر از علوم انسانی : فارسی ( کد کتاب ۱۱۱۲۰۱ ) – نگارش ( کد ۱۱۱۲۰۲ ) – دین و زندگی ( ۱۱۱۲۰۴ ) – عربی ( ۱۱۱۲۰۶ ) – زبان انگلیسی ( ۱۱۱۲۳۰ )

کتاب های عمومی دهم انسانی : فارسی ( کد کتاب ۱۱۰۲۰۱ ) – نگارش ( ۱۱۰۲۰۲ ) – دین و زندگی ( ۱۱۰۲۰۵ ) – عربی ( ۱۱۰۲۰۷ ) – زبان انگلیسی (کد ۱۱۰۲۳۰ )

کتاب های عمومی یازدهم انسانی : فارسی ( کد کتاب ۱۱۱۲۰۱ ) – نگارش ( ۱۱۱۲۰۲ ) – دین و زندگی ( ۱۱۱۲۰۵ ) – عربی ( ۱۱۱۲۰۷ ) – زبان انگلیسی ( کد ۱۱۱۲۳۰ )

کتابهای عمومی دوازدهم : به محض چاپ و انتشار کتاب های مربوطه در این بخش معرفی می شود .

داوطلبان نظام جدید دقت نمایند که هنوز به طور رسمی از سوی سازمان سنجش فهرست منابع کنکور سراسری ۹۸ اعلام نشده است لازم می باشد که کتاب های معرفی شده حتما مطالعه گردد و بعد از انتشار منابع کنکور سراسری ۹۸ توسط سازمان سنجش در این بخش اعلام خواهد شد .

معرفی منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید

منابع اختصاصی کنکور سراسری ۹۸ رشته ی تجربی نظام جدید شامل کتاب زمین شناسی ، ریاضی ، فیزیک و شیمی می باشد که شامل کتاب های زیر می باشد . داوطلبان کنکور ۹۸ تجربی دقت نمایند که باید حتما از کتاب های درسی پایه دهم چاپ ۹۵ – ۹۶ استفاده نمایند و از کتاب های درسی یازدهم چاپ ۹۶ – ۹۷ و کتابهای دوازدهم چاپ سال تحصیلی ۹۷ – ۹۸ استفاده نمایند .

کتب دهم تجربی : ریاضی ( کد کتاب ۱۱۰۲۱۱ ) – زیست شناسی ( کد ۱۱۰۲۱۶ ) – فیزیک ( ۱۱۰۲۱۴ ) – شیمی ( ۱۱۰۲۱۰ )

کتابهای یازدهم تجربی : زمین شناسی ( کد کتاب ۱۱۱۲۳۷ ) – ریاضی ( ۱۱۱۲۱۱ ) – زیست ( کد ۱۱۱۲۱۶ ) – فیزیک ( ۱۱۱۲۴۴ ) – شیمی ( ۱۱۱۲۱۰ )

کتاب های پایه دوازدهم بعد از انتشار معرفی خواهد شد .

معرفی منابع اختصاصی کنکور ریاضی ۹۸ نظام جدید

منابع کنکور سراسری ۹۸ رشته ی ریاضی در دروس اختصاصی شامل کتاب های دهم چاپ ۹۵-۹۶ ، کتاب های یازدهم چاپ ۹۶-۹۷ و کتاب های دوازدهم چاپ ۹۷-۹۸ می باشد که به شرح زیر است . کتابهای دهم ریاضی : ریاضی ( کد کتاب ۱۱۰۲۱۱ ) – هندسه (کد ۱۱۰۲۱۳ ) – فیزیک ( ۱۱۰۲۰۹ ) – شیمی ( کد ۱۱۰۲۱۰ )

کتاب های یازدهم ریاضی: حسابان ( کد ۱۱۱۲۱۴ ) – آمار و احتمال (کد ۱۱۱۲۱۵ ) – هندسه ( ۱۱۱۲۱۳ ) – فیزیک ( ۱۱۱۲۰۹ ) – شیمی ( کد ۱۱۱۲۱۰ )

کتاب های دوازدهم ریاضی بعد از منتشر شدن در این بخش معرفی می شود .

معرفی منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۸ نظام جدید

فهرست منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۸ در دروس اختصاصی این رشته شامل کتب دهم چاپ ۹۵-۹۶ ، کتب یازدهم چاپ ۹۶ – ۹۷ و کتابهای دوازدهم چاپ ۹۷-۹۸ می باشد که شامل موارد زیر است .

کتاب های دهم انسانی : ریاضی و آمار ( کد کتاب ۱۱۰۲۱۲ ) – اقتصاد ( ۱۱۰۲۲۱ ) – علوم و فنون ادبی ( ۱۱۰۲۰۳ ) – عربی ( ۱۱۰۲۰۷ ) – تاریخ ایران و جهان باستان ( ۱۱۰۲۱۹ ) – جغرافیا ( ۱۱۰۲۱۸ ) – جامعه شناسی ۱ ( ۱۱۰۲۲۰ ) – منطق ( ۱۱۰۲۲۳ )

کتاب های یازدهم انسانی : ریاضی و امار ( کد کتاب ۱۱۱۲۱۲ ) – علوم و فنون ادبی ( ۱۱۱۲۰۳ ) – عربی ( ۱۱۱۲۰۷ ) – تاریخ ۲ ( ۱۱۱۲۱۹ ) – جفرافیا ۲ ( ۱۱۱۲۱۸ ) – جامعه شناسی ۲ ( ۱۱۱۲۲۲ ) – روانشناسی ( ۱۱۱۲۲۴ ) – فلسفه ( ۱۱۱۲۲۶ )

کتاب های دوازدهم انسانی بعد از انتشار کتاب های مربوط به این پایه معرفی میشود .

 

معرفی منابع عمومی کنکور سراسری ۹۸ نظام قدیم

با توجه به اینکه کتاب های نظام قدیم در سال ۹۶ – ۹۷ اخرین چاپ آنها مربوط به پیش دانشگاهی بوده لذا منبع طرح سوالات این دسته از داوطلبان پشت کنکوری همان منابع کنکور سراسری سال گذشته است و از این منابع در کنکور سراسری ۹۸ استفاده می شود . البته فهرست نهایی و مربوطه به محض انتشار از سوی سازمان سنجش در این بخش معرفی خواهد شد . توجه نمایید که این منابع در کنکور سال گذشته معرفی شده است .

 

 

 سراسری 98 تجربی

سراسری ۹۸ تجربی

معرفی منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم

فهرست منابع دروس اختصاصی رشته تجربی ویژه داوطلبان نظام قدیم در کنکور سراسری ۹۸ به شرح زیر می باشد .

 

 عمومی کنکور سراسری 98 نظام جدید

معرفی منابع اختصاصی کنکور ریاضی ۹۸ نظام قدیم

منابع اختصاصی رشته ی ریاضی داوطلبان نظام قدیم در کنکور سراسری ۹۸ به شرح زیر می باشد .

 

 عمومی کنکور سراسری 98 نظام جدید1

عمومی کنکور سراسری ۹۸ نظام جدید۱

معرفی منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۸ نظام قدیم

لیست فهرست منابع تخصصی کنکور سراسری انسانی ۹۸ داوطلبان نظام قدیم در جدول زیر به طور کامل بیان شده است .

 عمومی کنکور سراسری 98 نظام قدیم

عمومی کنکور سراسری ۹۸ نظام قدیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس