; charset=UTF-8" /> منابع کنکور ریاضی نود و نه نظام جدید و قدیم | کنکور آسان است | اوج یادگیری
آخرین اخبار : 

منابع کنکور ریاضی نود و نه نظام جدید و قدیم

منابع کنکور ریاضی نود و نه

منابع کنکور ریاضی نود و نه نظام جدید و قدیم

منابع کنکور ریاضی نود و نه

از مهم ترین قسمت های آمادگی برای کنکور سراسری ریاضی ، اطلاع از منابع طراحی سوالات این آزمون است که داوطلبان را به کسب تراز و رتبه قبولی دلخواه نزدیک می کند . با توجه به این که امسال نیز مانند سال گذشته دو دسته سوال برای متقاضیان کنکور سراسری طراحی می شود بنابراین منابع کنکور سراسری دو نظام آموزشی باهم متفاوت می باشد و داوطلبان از هم اکنون به دنبال منابع مناسب بوده و ممکن است در انتخاب آن ها دچار تردید شوند که در این مقاله بر آن شدیم منابع کنکور سراسری نظام قدیم و نظام جدید ریاضی را در اختیار متقاضیان قرار دهیم .

مطلب پیشنهادی :از سیر تا پیاز مهندسی کامپیوتر

منابع کنکور سراسری ریاضی ۹۹ برای داوطلبان نظام قدیم

در کنکور ۹۹ نیز برای متقاضیان نظام جدید و نظام قدیم دو دسته سوال مطرح خواهد شد و داوطلبان می توانند در زمان ثبت نام کنکور سراسری ۹۹ نوع نظام آموزشی امتحانی خود را انتخاب کنند بنابراین داوطلبانی که در فرم ثبت نام کنکور ۹۹ نظام قدیم را انتخاب کنند ، دفترچه سوالات نظام قدیم به آن ها داده می شود و داوطلبانی که نظام جدید را انتخاب می کنند ، دفترچه سوالات نظام جدید را پاسخ خواهند داد .

منابع کنکور ریاضی نود و نه

منابع کنکور ریاضی نود و نه

منابع اختصاصی نظام قدیم

منابع کنکور ریاضی نود و نه

منابع دروس تخصصی ریاضی نظام قدیم کنکور ۹۹
نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
فیزیک فیزیک ۱ و آزمایشگاه ۲۰۶٫۲ اول متوسطه ۹۳ – ۹۴
فیزیک ۲ و آزمایشگاه ۲۲۶٫۲ دومتوسطه ۹۴ – ۹۵
فیزیک ۳ و آزمایشگاه ۲۵۶٫۴ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
فیزیک ۲۹۳٫۲ پیش دانشگاهی ۹۶ – ۹۷
ریاضیات ریاضیات ۲ ۲۳۴٫۲ دوم متوسطه ۹۴ – ۹۵
ریاضیات گسسته ۲۹۶٫۱ پیش دانشگاهی ۹۶ – ۹۷
جبر و احتمال جبر و احتمال ۲۵۸٫۲ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
هندسه هندسه ۱ ۲۳۳٫۲ دوم متوسطه ۹۴ – ۹۵
هندسه ۲ ۲۵۸٫۴ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
هندسه تحلیلی و جبر خطی ۲۹۴٫۱ پیش دانشگاهی ۹۶ – ۹۷
حساب و دیفرانسیل و انتگرال حساب و دیفرانسیل و انتگرال ۲۹۵٫۱ پیش دانشگاهی ۹۶ – ۹۷
حسابان  حسابان ۲۵۸٫۱ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
شیمی  شیمی ۲ و آزمایشگاه ۲۲۷٫۱ دوم متوسطه ۹۴ – ۹۵
شیمی ۳ و آزمایشگاه ۲۵۷٫۱ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
شیمی ۲۸۹٫۱ پیش دانشگاهی ۹۶ – ۹۷
آمار و مدلسازی آمار و مدلسازی ۲۳۴٫۳ دوم متوسطه ۹۴ – ۹۵

 

مطلب پیشنهادی : معرفی رشته مهندسی مکانیک

منابع عمومی نظام قدیم

منابع کنکور ریاضی نود و نه

منابع دروس عمومی ریاضی نظام قدیم کنکور ۹۹
نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
ادبیات فارسی ادبیات فارسی ۲ ۲۲۰٫۱ دوم متوسطه ۹۴ – ۹۵
ادبیات فارسی۳ ۲۴۹٫۱ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
زبان و ادبیات فارسی عمومی ۲۸۳٫۱ پیش دانشگاهی ۹۶ – ۹۷
زبان فارسی زبان فارسی ۳ ۲۴۹٫۳ سوم متوسطه ۹۵ -۹۶
عربی عربی ۲ ۲۲۴٫۱ دوم متوسطه ۹۴ – ۹۵
عربی ۳ ۲۲۴٫۲ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
معارف اسلامی معارف اسلامی ۲ ۲۲۲ دوم متوسطه ۹۴ – ۹۵
معارف اسلامی ۳ ۲۵۱ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
معارف اسلامی ۲۸۵٫۱ پیش دانشگاهی ۹۶ – ۹۷
انگلیسی انگلیسی ۳ ۲۵۲٫۱ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
زبان انگلیسی ۱ و ۲ ۲۸۴٫۱ پیش دانشگاهی ۹۶ – ۹۷

 

منابع کنکور ریاضی نود و نه

منابع اختصاصی نظام جدید

منابع دروس تخصصی ریاضی کنکور ۹۹
نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
ریاضیات هندسه (۱) ۱۱۰۲۱۳ دهم ۹۶
هندسه (۲) ۱۱۱۲۱۳ یازدهم ۹۷
آمار و احتمال ۱۱۱۲۱۵ یازدهم ۹۷
حسابان (۱) ۱۱۱۲۱۴ یازدهم ۹۷
حسابان (۲) ۱۱۲۲۱۴ دوازدهم ۹۸
هندسه (۳) ۱۱۲۲۱۳ دوازدهم ۹۸
ریاضیات گسسته ۱۱۲۲۱۵ دوازدهم ۹۸
فیزیک فیزیک (۱) ۱۱۰۲۰۹ دهم ۹۶
فیزیک (۲) ۱۱۱۲۰۹ یازدهم ۹۷
فیزیک (۳) ۱۱۲۲۰۹ دوازدهم ۹۸
 شیمی شیمی (۱) ۱۱۰۲۱۰ دهم ۹۶
شیمی (۲) ۱۱۱۲۱۰ یازدهم ۹۷
شیمی (۳) ۱۱۲۲۱۰ دوازدهم ۹۸

مطلب پیشنهادی : معرفی رشته مهندسی نفت

منابع عمومی نظام جدید

منابع کنکور ریاضی نود و نه

 

منابع دروس عمومی کنکور سراسری ۹۹
نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
زبان و ادبیات فارسی فارسی (۱) ۱۱۰۲۰۱ دهم ۹۶
فارسی (۲) ۱۱۱۲۰۱ یازدهم ۹۷
فارسی (۳) ۱۱۲۲۰۱ دوازدهم ۹۸
 عربی عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۶ دهم ۹۶ عمومی غیرانسانی
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۶ یازدهم ۹۷
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۶ دوازدهم ۹۸
عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۷ دهم ۹۶ عمومی انسانی
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۷ یازدهم ۹۷
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۷ دوازدهم ۹۸
 فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی (۱) ۱۱۰۲۰۴ دهم ۹۶ عمومی غیرانسانی
دین و زندگی (۲) ۱۱۱۲۰۴ یازدهم ۹۷
دین و زندگی (۳) ۱۱۲۲۰۴ دوازدهم ۹۸
دین و زندگی (۱) ۱۱۰۲۰۵ دهم ۹۶ عمومی انسانی
دین و زندگی (۲) ۱۱۱۲۰۵ یازدهم ۹۷
دین و زندگی (۳) ۱۱۲۲۰۵ دوازدهم ۹۸
زبان انگلیسی انگلیسی (۱) ۱۱۰۲۳۰ دهم ۹۶
انگلیسی (۲) ۱۱۱۲۳۰ یازدهم ۹۷
انگلیسی (۳) ۱۱۲۲۳۰ دوازدهم ۹۸

جهت دریافت محصولات کنکور آسان است و مشاوره و برنامه ریزی استاد احمدی با شماره های

۵۰۹۰ ۱۹۷۰۹۱۲

۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴۰۲۱

۱۳ ۱۳ ۴۳ ۴۴۰۲۱

تماس بگیرید یا عبارت {دینی استاد احمدی } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

حتما در فضای مجازی ما را دنبال کنید و از خدمات رایگان ما مانند جزوات رایگان رتبه های برتر ، نمونه سوالات امتحانی ، مشاوره و برنامه ریزی ، تدریس ها ، اخبارکنکور و … بصورت کاملا رایگان بهره مند شوید .

 جهت عضویت در کانال و پیج کنکور آسان است ، کلمه { کانال،پیج } را به شماره  ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس