; charset=UTF-8" /> منابع کنکور انسانی نود و نه نظام قدیم و جدید | کنکور آسان است | اوج یادگیری
آخرین اخبار : 

منابع کنکور انسانی نود و نه نظام قدیم و جدید

منابع کنکور انسانی نود و نه

منابع کنکور انسانی نود و نه نظام قدیم و جدید

منابع کنکور انسانی نود و نه

منابع کنکور انسانی نود و نه

پذیرش نهایی در رشته های با آزمون گروه انسانی با برنامه ریزی برای کنکور ۹۹ و مطالعه منابع مناسب ممکن می باشد که بنابر دفترچه ثبت نام کنکور ۹۹ سوالات به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شود و داوطلبان کنکور سراسری تنها در دفترچه سوالات عمومی با هم اشتراک دارند . تلاش و برنامه ریزی برای کسب رتبه قبولی در هر دو دسته سوالات در کنکور الزامیست و اگر برای هر دو گروه سوالات عمومی و تخصصی برنامه ریزی نشود ، شانس قبولی داوطلبان انسانی در کنکور کاهش می یابد .

با توجه به اینکه برنامه ریزی کنکور ۹۹ و انتخاب منابع مناسب به نحوه مطالعه داوطلب نظم بخشیده و او را به کسب رتبه قبولی در مرحله اعلام نتایج نهایی کنکور ۹۹ نزدیک می کند در این مقاله بر آن شدیم منابع کنکور سراسری ۹۹ نطام قدیم و نظام جدید را در گروه آزمایشی انسانی در اختیارتان قرار دهیم .

 

منابع کنکور انسانی نود و نه

مطلب پیشنهادی : معرفی رشته حقوق

منابع کنکور سراسری انسانی ۹۹ برای داوطلبان نظام قدیم

منابع کنکور انسانی نود و نه

منابع کنکور انسانی نود و نه

کنکور سال ۹۹ نیز مانند کنکور سراسری سال گذشته شامل دو سری سوال جداگانه برای متقاضیان نظام قدیم و داوطلبان نظام جدید خواهد بود ، با این تفاوت که داوطلبان امسال می توانند با توجه به معیار های خود نوع نظام آموزشی امتحانی خود را برای شرکت در کنکور انتخاب نمایند . به این ترتیب داوطلبانی که در فرم ثبت نام کنکور ۹۹ نظام قدیم را انتخاب کنند ، دفترچه سوالات نظام قدیم به آن ها داده می شود و داوطلبانی که نظام جدید را انتخاب می کنند ، دفترچه سوالات نظام جدید را پاسخ خواهند داد . در ادامه منابع دروس تخصصی و عمومی نظام قدیم را بیان کرده ایم .

مطلب پیشنهادی : معرفی رشته روان شناسی

نظام قدیم اختصاصی

منابع دروس تخصصی انسانی نظام قدیم کنکور ۹۹
نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
ریاضیات ریاضیات ۱ ۲۱۱٫۱ اول متوسطه ۹۳ – ۹۴
ریاضی ۲۵۸٫۶ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
ریاضیات پایه ۲۹۲٫۲ پیش دانشگاهی ۹۶ – ۹۷
تاریخ ادبیات ایران و جهان  تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱ ۲۴۶٫۱ دوم متوسطه ۹۴ – ۹۵
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲ ۲۷۶٫۱ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
تاریخ ایران و جهان تاریخ ایران و جهان ۱ ۲۳۵٫۴ دوم متوسطه ۹۴ – ۹۵
تاریخ ایران و جهان ۲ ۲۷۱٫۳ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
عربی  عربی ۲ ۲۲۴٫۲ دوم متوسطه ۹۴ – ۹۵
عربی ۳ ۲۵۴٫۲ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
عربی ۳۱۶٫۱ پیش دانشگاهی ۹۶ – ۹۷

منابع کنکور انسانی نود و نه

روانشناسی روانشناسی ۲۶۸٫۱ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
جغرافیا جغرافیای ۱ ۲۲۵٫۲ دوم متوسطه ۹۴ – ۹۵
جغرافیای ۲ ۲۷۱٫۴ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
جغرافیا ۲۹۷٫۲ پیش دانشگاهی ۹۶ – ۹۷

منابع کنکور انسانی نود و نه

جامعه شناسی جامعه شناسی ۱ ۲۴۳٫۱ دوم متوسطه ۹۴ – ۹۵
جامعه شناسی ۲ ۲۸۱٫۱ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
اقتصاد اقتصاد ۲۴۰٫۱ دوم متوسطه ۹۴ – ۹۵
آمار و مدلسازی آمار و مدلسازی ۲۳۴٫۳ دوم متوسطه ۹۴ – ۹۵
ادبیات فارسی آرایه های ادبی ۲۸۰٫۱ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
ادبیات فارسی ۲۸۳٫۴ پیش دانشگاهی ۹۶ – ۹۷
فلسفه فلسفه ۲۷۷٫۱ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
 فلسفه ( آشنایی با فلسفه اسلامی ) ۳۱۷٫۱ پیش دانشگاهی ۹۶ – ۹۷
منطق  منطق ۲۷۷ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
تاریخ شناسی تاریخ شناسی ۳۰۲٫۱ پیش دانشگاهی ۹۶ – ۹۷
علوم اجتماعی علوم اجتماعی ( جامعه شناسی نظام جهانی ) ۳۰۰٫۱ پیش دانشگاهی ۹۶ – ۹۷

نظام قدیم عمومی

مطلب پیشنهادی : معرفی رشته علوم تربیتی

منابع دروس عمومی انسانی نظام قدیم کنکور ۹۹
نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
ادبیات فارسی ادبیات فارسی ۲ ۲۲۰٫۱ دوم متوسطه ۹۴ – ۹۵
ادبیات فارسی۳ ۲۴۹٫۱ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
زبان و ادبیات فارسی عمومی ۲۸۳٫۱ پیش دانشگاهی ۹۶ – ۹۷
زبان فارسی زبان فارسی ۳ ۲۴۹٫۴ سوم متوسطه ۹۵ -۹۶
عربی عربی ۲ ۲۲۴٫۱ دوم متوسطه ۹۴ – ۹۵
عربی ۳ ۲۵۴٫۲ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
معارف اسلامی معارف اسلامی ۲ ۲۲۲ دوم متوسطه ۹۴ – ۹۵
معارف اسلامی ۳ ۲۵۱ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
معارف اسلامی ۲۸۵٫۱ پیش دانشگاهی ۹۶ – ۹۷
انگلیسی انگلیسی ۳ ۲۵۲٫۱ سوم متوسطه ۹۵ – ۹۶
زبان انگلیسی ۱ و ۲ ۲۸۴٫۱ پیش دانشگاهی ۹۶ – ۹۷

نظام جدید اختصاصی

منابع دروس تخصصی انسانی کنکور ۹۹
نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
ریاضیات ریاضی و آمار (۱) ۱۱۰۲۱۲ دهم ۹۶
ریاضی و آمار (۲) ۱۱۱۲۱۲ یازدهم ۹۷
ریاضی و آمار (۳) ۱۱۲۲۱۲ دوازدهم ۹۸
 اقتصاد اقتصاد ۱۱۰۲۲۱ دهم ۹۶
زبان و ادبیات فارسی علوم و فنون ادبی (۱) ۱۱۰۲۰۳ دهم ۹۶
علوم و فنون ادبی (۲) ۱۱۱۲۰۳ یازدهم ۹۷
علوم و فنون ادبی (۳) ۱۱۲۲۰۳ دوازدهم ۹۸
 زبان عربی عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۷ دهم ۹۶
عربی ، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۷ یازدهم ۹۷
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۷ دوازدهم ۹۸
 تاریخ تاریخ (۱) ۱۱۰۲۱۹ دهم ۹۶
تاریخ (۲) ۱۱۱۲۱۹ یازدهم ۹۷
تاریخ (۳) ۱۱۲۲۱۹ دوازدهم ۹۸
 جغرافیا جغرافیای ایران ۱۱۰۲۱۸ دهم ۹۶
جغرافیای (۲) ۱۱۱۲۱۸ یازدهم ۹۷
جغرافیا (۳) (کاربردی) ۱۱۲۲۱۸ دوازدهم ۹۸
 علوم اجتماعی جامعه­ شناسی (۱) ۱۱۰۲۲۰ دهم ۹۶
جامعه­شناسی (۲) ۱۱۱۲۲۲ یازدهم ۹۷
جامعه­شناسی (۳) ۱۱۲۲۲۲ دوازدهم ۹۸
 فلسفه فلسفه ۱۱۱۲۲۶ یازدهم ۹۷
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) ۱۱۲۲۲۶ دوازدهم ۹۸
 منطق منطق ۱۱۰۲۲۳ دهم ۹۶
 روان­شناسی روان­شناسی ۱۱۱۲۲۴ یازدهم ۹۶

 

نظام چدید عمومی

منابع دروس عمومی کنکور سراسری ۹۹
نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
 زبان و ادبیات فارسی فارسی (۱) ۱۱۰۲۰۱ دهم ۹۶
فارسی (۲) ۱۱۱۲۰۱ یازدهم ۹۷
فارسی (۳) ۱۱۲۲۰۱ دوازدهم ۹۸
عربی عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۶ دهم ۹۶ عمومی غیرانسانی
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۶ یازدهم ۹۷
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۶ دوازدهم ۹۸
عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۷ دهم ۹۶ عمومی انسانی
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۷ یازدهم ۹۷
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۷ دوازدهم ۹۸
فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی (۱) ۱۱۰۲۰۴ دهم ۹۶ عمومی غیرانسانی
دین و زندگی (۲) ۱۱۱۲۰۴ یازدهم ۹۷
دین و زندگی (۳) ۱۱۲۲۰۴ دوازدهم ۹۸
دین و زندگی (۱) ۱۱۰۲۰۵ دهم ۹۶ عمومی انسانی
دین و زندگی (۲) ۱۱۱۲۰۵ یازدهم ۹۷
دین و زندگی (۳) ۱۱۲۲۰۵ دوازدهم ۹۸
 زبان انگلیسی انگلیسی (۱) ۱۱۰۲۳۰ دهم ۹۶
انگلیسی (۲) ۱۱۱۲۳۰ یازدهم ۹۷
انگلیسی (۳) ۱۱۲۲۳۰ دوازدهم ۹۸

 

 

جهت دریافت محصولات کنکور آسان است و مشاوره و برنامه ریزی استاد احمدی با شماره های

۵۰۹۰ ۱۹۷۰۹۱۲

۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴۰۲۱

۱۳ ۱۳ ۴۳ ۴۴۰۲۱

تماس بگیرید یا عبارت {دینی استاد احمدی } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

حتما در فضای مجازی ما را دنبال کنید و از خدمات رایگان ما مانند جزوات رایگان رتبه های برتر ، نمونه سوالات امتحانی ، مشاوره و برنامه ریزی ، تدریس ها ، اخبارکنکور و … بصورت کاملا رایگان بهره مند شوید .

 جهت عضویت در کانال و پیج کنکور آسان است ، کلمه { کانال،پیج } را به شماره  ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس