پرورش طیور

معرفی رشته پرورش طیور (کنکور آسان است)

معرفی رشته پرورش طیور (کنکور آسان است)

 

پرورش طیور

 

تجربی – غیر پزشکی – مهندسی >> پرورش طیور

مجموعه علوم دامی در برگیرنده تخصص های متنوعی است که این تخصص ها در سطوح مختلف باتوجه به نیاز از دو جنبه موضوعی و کاربردی قابل طرح و بررسی است. از جنبه موضوعی عناوین تخصصی تغذیه دام ، اصلاح نژاد ، فیزیولوژی ، اقتصاد دامپروری ، فرآورده های دامی … از مهمترین تخصص هایی است که در سطوح عالی دامپروری مطرح بوده و از جنبهکاربردی نیز پرورش گاو و گاومیش ، پرورش زنبور عسل ،… از مهمترین عناوین قابل طرح می باشد.
انشعاب عنوان کلی امور دام (دامپروری ) در تخصص های فوق الذکر از هریک از جنبه های موضوعی و با کاربردی می تواند زمینه های لازم را برای رشد و توسعهبخش مربوطه فراهم آورد و مانع از اتلاف نیروهای آموزش دیده در زمان ورود به کارگردد . با توحه به عملکرد مورد انتظار از کاردان برای ارائه خدمات مشخص در زمینههای مختلف اجرایی ، تخصصی نمودن آموزشها در این مقطع ضمن افزایش کارآیی افراد آموزشدیده در زمینه خاص آموزشی از اتلاف زمان برای احراز شرایط لازم در جهت وظایف محوله جلوگیری خواهد نمود.
در همین ارتباط به لحاظ نوع وظایف تعیین شده برای فارغال تحصیلان این مقطع آموزشی و لزوم توجه بیشتر به جنبه های کاربردی ، تقسیم بندیت خصص های مورد نیاز در مقطع کاردانی را اجتناب ناپذیر ساخته است.

روند بررسی وتهیه برنامه :

برنامه تکنولوژی پرورش طیور به طور مشترک توسط کارشناسان معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی و کارشناسان آموزش کشاورزی وزارت آموزش و پرورش تهیه و تدوین گردیده است و روند بررسی و تهیه آن به شرح ذیل می باشد.
با توجهبه تنوع مشاغل مرتبط با صنعت دامپروری و گستردگی روز افزون آن و به لحاظ اختلاف نسبتا زیاد گرایشهای مختلف قابل طرح در آن ، امکان جمع بندی کلیه تخصص ها و تامیننیاز این بخش تحت عنوان مجموعه ای واحد بنام دامپروری وجود ندارد .
لذا به منظور پوشش دادن نیازها ی کلیه زیر بخشهای دامپروری و با استناد به نظرات مسئولیناجرایی امور دام کشور تفکیک عنوان کلی دامپروری در گرایشهای پرورش گاو گاومیش ،پرورش گوسفند و بز ، پرورش طیور ، پرورش زنبور عسل طرح و توسط صاحب نظران این صنعتدر بخشهای مختلف آموزشی ، تحقیقاتی و تولید کنندگان، تفکیک عنوان کلی دامپروری درعناوین تخصصی تر مورد تایید قرار گرفت.
در این میان با توجه به مشاغل موجود وقابل طرح ، تکنولوژی پرورش طیور بعنوان یک گرایش تخصصی مطرح گردید تا زمینه لازم را جهت رشد و شکوفایی این بخش از صنعت دامپروری فراهم آورد.
مراحل تدوین برنامه
الف)تعیین مشاغل موجود و نیازمندیهای شغلی
ب)تعیین دانش و مهارتهای موردنیاز کار و پاره کارهای هر یک از مشاغل براساس دستور العمل کلی تدوین برنامه هایآموزشی دو ره های کاردانی و کارشناسی علمی – کاربردی
ج‌) تعیین دروس و محتوای آموزشی براساس دانش و مهارتهای مورد نیاز هر یک از مشاغل
د)تعیین ریز محتوای آموزشی براساس نظام آموزشهای کاردانی در بخش کشاورزی از آموزشهای علمی – کاربردی
ه)رعایت اصول و مصوبات شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی) دستورالعمل کلی تدوین برنام های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی – کاربردی و نظام آموزشهای کاردانی در بخش کشاورزی و آموزشهای علمی – کاربردی

تعریف و هدف دوره :

این دوره بعد از دوره های آموزشی بلند مدت کاردانی علمی – کاربردی با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه پرورش طیور می باشد تا ضمناشاعه فرهنگ نوین پرورش طیور امکان رشد و توسعه این بخشها از صنعت دامپروری رافراهم آورد.

اهمیت و ضرورت دوره :

واحدهای پرورش طیور در کشور با سرعت روزافزون در حال توسعه می باشند این بخش از صنعت دامپروری نقش قابل توجهی در تامین مواد پروتئینی جامعه دارد و به لحاظ فقدان نیروهای کارآمد اجرایی اغلب این واحدها از بازده اقتصادی کافی برخوردار نمی باشند. لذا تربیت نیروهای کاردان با تخصص پرورش طیور می تواند نقش موثری در ارتقای فعالیتهای این بخش از صنعت دامپروری داشته باشد.

ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ فارسی ۱۷ تغذیه طیور
۲ آمار و طرح آزمایشات مقدماتی ۱۸ جامعه شناسی روستایی
۳ ابزار ماشین آلات پرورش طیور ۱۹ جوجه کشی
۴ اخلاق و تربیت اسلامی ۲۰ ریاضیات
۵ اصول پرورش مرغ مادر ۲۱ زبان خارجی
۶ اصول پیشگیری و بهداشت طیور ۲۲ زبان فنی
۷ اصول سرپرستی واحدهای پرورش طیور ۲۳ ژنتیک و اصلاح نژاد مقدماتی
۸ بیماریهای طیور ۲۴ شناخت داروهای دامی
۹ پرورش اردک ، غاز ۲۵ شیمی
۱۰ پرورش بوقلمون ۲۶ صنایع تبدیلی طیور
۱۱ پرورش پرندگان کوچک و زینتی ۲۷ فیزیک
۱۲ پرورش توام اردک و ماهیان گرم آبی ۲۸ معارف اسلامی ۱
۱۳ پرورش مرغ تخم گذار ۲۹ مقدمه ای بر اقتصاد و بازار یابی محصولاتطیور
۱۴ پرورش مرغ گوشتی ۳۰ کارآموزی
۱۵ تربیت بدنی ۳۱ کاربرد کامپیوتر
۱۶ ترویج و آموزش دامپروری و منابع طبیعی

بازار کار:

نقش و توانایی فارغ التحصیلان :
الف)ارائه و انتقال اطلاعات و دستورالعملها و روشهای مورد تاکید کارشناسان به افراد تحت پوشش در حوزه عملیاتی مربوطه
ب)بررسی مقدماتی نیازهای محلی و منطقه ای در زمینه پرورش طیور به منظو ر عرضه خدمات متناسب
ج)کاربرد صحیح وسایل ، تجهیزات و نهاده های تولیدی و تشخیص عیوب و رفع آنها باتوجه به حیطه تخصصی مربوطه
د)تنظیم و تهیه گزارشات روزانه
ه)نظارت بر اعمال بهداشت کار و محیط زیست
و)سرپرستی و اداره واحدهای پرورشی طیور گوشتی و تخم گذارو انجام امور مربوطه
عناوین مشاغل در نظر گرفته شده جهت طراحی دوره
الف)پرورش دهنده مرغ تخم گذار
ب)پرورش دهنده مرغ گوشتی
ج)پرورش دهنده بوقلمون
د)پرورش دهنده اردک و غاز
ه)متصدی جوجه کشی
و)متصدی سالن پرورش مرغ مادر
عناوین مشاغل فارغ التحصیلان بعد از طی دوره :
الف) سرپرست واحدپرورش مرغ تخم گذار
ب)سرپرست واحد پرورش مرغ گوشتی
ج)سرپرست واحد های پرورشی ماکیان
د)سرپرستی موسسات جوجه کشی
ه)متصدی تهیه خوراک طیور
و)متصدی راهاندازی، تعمیر و سرویس ماشینهای پرورش طیور
ر)سرپرست سالن واحدهای پرورش مرغ مادر

 

جهت دریافت مشاوره و خرید محصولات آموزشی با شماره های

۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰

۰۲۱۴۴۴۳۱۳۱۳

۰۲۱۴۴۲۵۴۰۳۰

تماس بگیرید

یا کلمه {مشاوره رشته پرورش طیور} را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

حتما در فضای مجازی ما را دنبال کنید و از خدمات رایگان ما مانند جزوات رایگان رتبه های برتر ، نمونه سوالات امتحانی ، مشاوره و برنامه ریزی ، تدریس ها ، اخبار کنکور و … بصورت کاملا رایگان بهره مند شوید و همچنین برای دیدن و خرید محصولات به سایت ما سر بزنید . جهت عضویت در کانال و پیج کنکور آسان است ، کلمه { کانال،پیج } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

این مطالب را هم حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس
×

پشتیبانی 24 ساعته

×