آخرین اخبار : 

سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات نهایی دوازدهم خرداد ۹۸

سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات نهایی دوازدهم خرداد

سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات نهایی دوازدهم خرداد ۹۸

سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات نهایی دوازدهم خرداد ۹۸

سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات نهایی دوازدهم خرداد

روز و تاریخ امتحان/رشته تحصیلی ریاضی – فیزیک علوم تجربی علوم انسانی

سه شنبه ۳۱ اردیبهشت

سوالات امتحان نهایی دینی ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی دینی ۳

سوالات امتحان نهایی دینی ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی دینی ۳

سوالات امتحان نهایی دینی ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی دینی ۳

پنج شنبه ۲ خرداد

سوالات امتحان نهایی هندسه ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی هندسه ۳

سوالات امتحان نهایی ریاضی ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی ریاضی ۳

سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی ریاضی و آمار ۳

یک شنبه ۵ خرداد

سوالات امتحان نهایی فیزیک ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی فیزیک۳

سوالات امتحان نهایی فیزیک ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی فیزیک ۳

سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی۳ پاسخ تشریحی امتحان نهایی علوم و فنون ادبی۳
سه شنبه ۷ خرداد سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی

پاسخ تشریحی امتحان نهایی علوم اجتماعی

سوالات امتحان نهایی علوم اجتماعی

پاسخ تشریحی امتحان نهایی علوم اجتماعی

سوالات امتحان نهایی جغرافیا ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی جغرافیا ۳

پنج شنبه ۹ خرداد

سوالات امتحان نهایی عربی زبان قرآن ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی عربی زبان قرآن ۳

سوالات امتحان نهایی عربی زبان قرآن ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی عربی زبان قرآن ۳

سوالات امتحان نهایی تاریخ ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی تاریخ ۳

شنبه ۱۱ خرداد

سوالات امتحان نهایی فارسی ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی فارسی ۳

سوالات امتحان نهایی فارسی ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی فارسی ۳

سوالات امتحان نهایی فارسی ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی فارسی ۳

دوشنبه ۱۳ خرداد

سوالات امتحان نهایی زبان خارجی ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی زبان خارجی ۳

سوالات امتحان نهایی زبان خارجی ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی زبان خارجی ۳

سوالات امتحان نهایی زبان خارجی ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی زبان خارجی ۳

شنبه ۱۸ خرداد

سوالات امتحان نهایی حسابان ۲

پاسخ تشریحی امتحان نهایی حسابان ۲

سوالات امتحان نهایی زیست شناسی

۳ پاسخ تشریحی امتحان نهایی زیست شناسی ۳

سوالات امتحان نهایی فلسفه ۲

پاسخ تشریحی امتحان نهایی فلسفه ۲

دو شنبه ۲۰ خرداد

سوالات امتحان نهایی شیمی ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی شیمی ۳

سوالات امتحان نهایی شیمی ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی شیمی ۳

سوالات امتحان نهایی عربی ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی عربی ۳

چهارشنبه ۲۲ خرداد

سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت

پاسخ تشریحی امتحان نهایی سلامت و بهداشت

سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت

پاسخ تشریحی امتحان نهایی سلامت و بهداشت

سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت

پاسخ تشریحی امتحان نهایی سلامت و بهداشت

شنبه ۲۵ خرداد

سوالات امتحان نهایی ریاضیات گسسته

پاسخ تشریحی امتحان نهایی ریاضیات گسسته جواب امتحان جامعه شناسی دوازدهم

—————————-

سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی ۳

پاسخ تشریحی امتحان نهایی جامعه شناسی ۳

  1. الهام فارسی گفت:

    سال دوازدهم تجربی نظام جدید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس