آخرین اخبار : 

بودجه بندی دروس کنکور ریاضی و تجربی

بودجه بندی دروس کنکور ریاضی و تجربی

سلام به تمام بچه های سخت کوش کنکوری که شبانه روز تلاش می کنند تا به هدفشون و دانشگاهی که دلشون می خواد برسن . بودجه بندی کنکور موضوع خیلی مهمی هستش که باعث می شه شما یک برنامه ریزی درست و دقیق انجام بدید و بدونید که واقعا هر درسی توی کنکور چند تا سوال داره ،

اگاهی از بودجه بندی کنکور باعث می شه شما درست و دقیق جلو برید و از همون اول کار بدونید که چی کار باید بکنید .

 

در ادامه شما رو از بودجه بندی دروس مختلف کنکور اگاه می کنیم

 

بودجه بندی گروه علوم تجربی 

گروه علوم تجربی یکی از مهم ترین گروه های تحصیلی کنکور می باشد که داوطلبانی که در این گروه اماده کنکور دادن می شوند باید بسیار دقیق و علمی برنامه ریزی کنند چرا که درس های گروه تجربی از ظرافت خاصی برخوردار است ، قبول شدن در رشته های تاپی مثل پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی نیازمند تلاش زیاد و برنامه ریزی دقیق می باشد

بودجه بندی ریاضی تجربی 

بودجه بندی درس ریاضی به قرار زیر می باشد

الگو یک سوال

مثلثات سه سوال

تابع سه سوال

معادله و نامعادله سه سوال

اما و احتمال چهار سوال

هندسه سه سوال

هندسه تحلیلی یک سوال

تابع نهایی و الگوریتم دو سوال

حد و پیوستگی پنج سوال

مشتق چهار سوال

کاربرد مشتق یک سوال

بودجه بندی ریاضی تجربی

بودجه بندی ریاضی تجربی

 

محصولات کنکور آسان است قیمت ریاضی پایه نهم

محصولات کنکور آسان است قیمت ریاضی پایه دهم

محصولات کنکور آسان است قیمت ریاضی پایه یازدهم

محصولات کنکور آسان است قیمت ریاضی پایه دوازدهم

بودجه بندی زبان تجربی

بودجه بندی درس زبان انگلیسی در گروه تجربی به قرار زیر می باشد

vucabulary

تست داخل cloze دو سوال

تست مجزا هشت سوال

مجموع تست ها ده سوال

grammer

تست داخل cloze سه سوال

تست مجزا جهار سوال

محموع تست ها هفت سوال

reading

مجموع تست ها هشت سوال

بودجه بندی زبان تجربی

بودجه بندی زبان تجربی

 

 

محصولات کنکور آسان است قیمت زبان پایه نهم

محصولات کنکور آسان است قیمت زبان پایه دهم

محصولات کنکور آسان است قیمت زبان پایه یازدهم

محصولات کنکور آسان است قیمت زبان پایه دوازدهم

بودجه بندی درس فیزیک تجربی

بودجه بندی درس فیزیک تجربی به قرار زیر می باشد

فیزیک دهم تجربی

فصل اول دو سوال

فصل دوم  دو سوال

فصل سوم دو سوال

فصل چهارم سه سوال

مجموع سوالات هشت سوال

فیزیک یازدهم

فصل اول چهار سوال

فصل دوم سه سوال

فصل سوم سه سوال

مجموع ده سوال

فیزیک دوازدهم 

فصل او سه سوال

فصل دوم سه سوال

فصل سوم چهار سوال

فصل چهارم دو سوال

مجموع سوالات دوازده سوال

بودجه بندی فیزیک تجربی

بودجه بندی فیزیک تجربی

 

محصولات کنکور آسان است قیمت فیزیک پایه دهم

محصولات کنکور آسان است قیمت فیزیک پایه یازدهم

محصولات کنکور آسان است قیمت فیزیک پایه دوازدهم

بودجه بندی درس شیمی گروه تجربی

بودجه بندی درس شیمی در کنکور تجربی به قرار زیر می باشد

بودجه بندی شیمی دهم

فصل اول چهار سوال

فصل دوم سه سوال

فصل سوم دو سوال

مجموع نه سوال

بودجه بندی شیمی یازدهم

فصل اول دو سوال

فصل دوم پنج سوال

فصل سوم سه سوال

مجموع ده سوال

بودجه بندی شیمی دوازدهم 

فصل اول سه سوال

فصل دوم سه سوال

فصل سوم سه سوال

فصل چهارم یک سوال

مجموع ده سوال

لازم به ذکر است شش تست ترکیبی از هر سه پایه در نظر گرفته شده است

بودجه بندی شیمی تجربی

بودجه بندی شیمی تجربی

 

 

محصولات کنکور آسان است قیمت شیمی پایه دهم

محصولات کنکور آسان است قیمت شیمی پایه یازدهم

محصولات کنکور آسان است قیمت شیمی پایه دوازدهم

 

بودجه بندی زیست در گروه تجربی

بودجه بندی زیست گروه تجربی به قرار زیر می باشد

بودجه بندی زیست دهم

فصل اول صفر سوال

فصل دوم سه سوال

فصل سوم دو سوال

فصل چهارم دو سوال

مجموع سوالات هفت سوال

بودجه بندی زیست یازدهم

فصل اول سه سوال

فصل دوم سه سوال

فصل سوم دو سوال

فصل چهارم یک سوال

فصل پنجم سه سوال

فصل ششم صفر سوال

فصل هفتم چهار سوال

بودجه بندی زیست دوازدهم

فصل اول دو سوال

فصل دوم دو سوال

فصل سوم دو سوال

فصل چهارم سه سوال

فصل پنجم صفر سوال

فصل ششم سه سوال

فصل هفتم یک سوال

فصل هشتم دو سوال

سوالات زیست گیاهی و جانوری گروه تجربی

زیست گیاهی هفت سوال

زیست جانوری سه سوال

بودجه بندی زیست تجربی

بودجه بندی زیست تجربی

 

محصولات کنکور آسان است قیمت زیست پایه دهم

محصولات کنکور آسان است قیمت زیست پایه یازدهم

محصولات کنکور آسان است قیمت زیست پایه دوازدهم

بودجه بندی گروه ریاضی و فیزیک 

در این قسمت بودجه بندی  دروس ریاضی وفیزیک را خدمت شما ارائه می کنیم

 

بودجه بندی فیزیک گروه ریاضی و فیزیک

بودجه بندی درس فیزیک در گروه ریاضی و فیزیک به قرار زیر می باشد

فیزیک دهم 

فصل اول صفر سوال

فصل دوم سه سوال

فصل سوم دو سوال

فصل چهارم چهار سوال

فصل پنجم چهار سوال

مجموع سوالات سیزده سوال

 فیزیک یازدهم

فصل اول پنج سوال

فصل دوم چهار سوال

فصل سوم دو سوال

فصل چهارم دو سوال

مجموع سوالات صفر سوال

فیزیک دوازدهم

فصل اول چهار سوال

فصل دوم پنج سوال

فصل سوم سه سوال

فصل چهارم سه سوال

فصل پنجم دو سوال

فصل ششم دو سوال

مجموع سوالات نوزده سوال

بودجه بندی فیزیک گروه ریاضی

 

بودجه بندی درس ادبیات در گروه ریاضی 

لعت سه سوال

املا سه سوال

تاریخ ادبیات یک سوال

ارایه ادبی چهار سوال

دستور زبان پنج سوال

قرابت معنایی نه سوال

بودجه بندی ادبیات گروه ریاضی

بودجه بندی ادبیات گروه ریاضی

 

محصولات کنکور آسان است قیمت ادبیات پایه نهم

محصولات کنکور آسان است قیمت ادبیات پایه دهم

محصولات کنکور آسان است قیمت ادبیات پایه یازدهم

محصولات کنکور آسان است قیمت ادبیات پایه دوازدهم

بودجه بندی درس دین و زندگی گروه ریاضی

مجموع سوالاتی که از ایات کتاب درس دین و زندگی می اید یازده سوال می باشد و مجموع سوالاتی که از متن کتاب می اید چهارد ه سوال می باشد

 

سوالات ایات کتاب سال های مختلف

 

دهم چهار سوال

یازدهم سه سوال

دوازدهم چهار سوال

 

سوالات متن کتاب سال های مختلف

 

دهم شش سوال

یازدهم سه سوال

دوازدهم پنج سوال

 

بودجه بندی دین و زندگی گروه ریاضی

بودجه بندی دین و زندگی گروه ریاضی

محصولات کنکور آسان است قیمت دینی پایه دهم

محصولات کنکور آسان است قیمت دینی پایه یازدهم

محصولات کنکور آسان است قیمت دینی پایه دوازدهم

 

بودجه بندی انگلیسی گروه ریاضی

بودجه بندی زبان کنکور ریاضی به قرار زیر می باشد

vucabulary

تست مجزا هفت سوال

تست داخل cloze  دو سوال

مجموع تست ها نه سوال

grammer

تست مجزا پنج سوال

تست داخل cloze سه سوال

مجموع سوالات هشت سوال

reading

مجموع سوالات ریدینگ هشت سوال

بودجه بندی زبان انگلیسی ریاضی

بودجه بندی زبان انگلیسی ریاضی

 

بودجه بندی درس ریاضی در گروه ریاضی 

معادله و نامعادله یک سوال

مثلثات سه سوال

حد و پیوستگی چهار سوال

مشتق سه سوال

کاربرد مشتق دو سوال

ترکیبات چهار سوال

نظریه اعداد چهار سوال

گراف دو سوال

منطق ریاضی

توان های گویا یک سوال

توابع دو سوال

تابع و معادله درجه دو دو سوال

دنباله یک سوال

مجموعه دو سوال

هندسه پایه ده سوال

ماتریس سه سوال

مقاطع مخروطی سه سوال

بردار دو سوال

احتمال دو سوال

امار دو سوال

 

بودجه بندی ریاضی گروه ریاضی

بودجه بندی ریاضی گروه ریاضی

بودجه بندی شیمی گروه ریاضی 

بودجه بندی شیمی گروه ریاضی به قرار زیر می باشد

بودجه بندی دهم

فصل اول پنج سوال

فصل دوم سه سوال

فصل سوم دو سوال

مجموع سوالات ده سوال

بودجه بندی یازدهم

فصل اول چهار سوال

فصل دوم چهار سوال

فصل سوم سه سوال

مجموع یازده سوال

بودجه بندی دوازدهم 

فصل اول سه سوال

فصل دوم سه سوال

فصل سوم دو سوال

فصل چهارم سه سوال

مجموع سوالات یازده سوال

لازم به ذکر می باشد که سه تست ترکیبی از هر سه پایه در نظر گرفته شده است

بودجه بندی شیمی ریاضی

بودجه بندی شیمی ریاضی

 

 

 

 

۵۰۹۰ ۱۹۷ ۰۹۱۲

۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ ۰۲۱

۱۳ ۱۳ ۴۳ ۴۴ ۰۲۱

تماس بگیرید یا عبارتمشاوره،برنامه ریزی } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

حتما در فضای مجازی ما را دنبال کنید و از خدمات رایگان ما مانند جزوات رایگان رتبه های برتر ، نمونه سوالات امتحانی ، مشاوره و برنامه ریزی ، تدریس ها ، اخبارکنکور و … بصورت کاملا رایگان بهره مند شوید

 

 

 1. علی گفت:

  سایت خوبی دارین،مرسی

 2. مهری گفت:

  سلام خسته نباشید من کل پکیج کنکور تجربی رو به مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰تومان خریدم می تونم پس بدم

 3. امیر حسین گفت:

  سلام ببخشید بودجه بندی ها هم دانلود نمیشه

  • مدیر سایت گفت:

   سلام. میتونید از طریق کانال تلگرام دریافت کنید. لطفا کلمه کانال تلگرام را به شماره ٠٩١٢١٩٧۵٠٩٠ تماس بگیرید

 4. محسن رازی گفت:

  سلام من سی دی های درس ریاضی و ادبیات رو از یکی از اقوام نزدیک گرفتم از نظر شرعی مشکلی نداره اونارو مطالعه کنم
  توان خرید محصولات شما رو ندارم از نظر مالی اما واقعا علاقمند به مطالعه مجدد دروس و شرکت در کنکور هستم. حدودا سال ۸۳ دیپلم در رشته فنی گرفتم و الان میخوام برا رشته تجربی آزمون بدم. متاهل هستم و شاغل.
  چون دیدم استاد احمدی ابتدای سی دی گفتن رضایت ندارن من هم دیگه نگاه نکردم و گذاشتمشون کنار الان چند ماهی میشه
  لطفا راهنمایی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس
×

پشتیبانی 24 ساعته

×