; charset=UTF-8" /> دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | کنکور آسان است | اوج یادگیری
آخرین اخبار : 

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

شهر جندی شاپور یکی از مراکز علمی ایران در زمان ساسانیان بودن . از ویژگی های خوب این شهر می شود به زیبا بودن کشت زار هایش و هم چنین جویبارهای روانی که در ان شهر وجود داشت اشاره کرده . در شهر جندی شاپور یک دانشکده پزشکی وبیمارستان وجود داشت که از سرتاسر جهان دانشمدان و علاقه مندان دانش زیادی به سمت ان جذب می شدند

مطلب پیشنهادی : پنچ راه برای رسیدن به پزشکی (کنکور آسان است )

 

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

پایه گذار جندی شاپور

شاپور اول شخصی بود که پدرش اردشیر نام داشت . شاپور اول پایه گذار جندی شاپورمی باشد . بنا بر روایت تاریخ دانان جندی شاپور یک قسمت از قسمت های هفت گانه خوزستان است بوده است که گویا اهواز مرکز ان بوده است .

قیصر دوم روم شخصی بود به نام والرین که شاپور وقتی در جنگ با ان اون را شکست داد و بر شهری به نام انطاکیه چیره گشت شاپور نام ان شهر را به “وه اندیو شاپور” تغییر داد .

اگر بخواهیم این نام را تفسیر کنیم ، تفسیر ان می شود ” به از انطاکیه ، شاپور ” و اگر بخواهیم ان را ساده کنیم می شود ” شهر شاپور بهتر از انطاکیه ” . بعد از گذشت مدتی این اسم ساده سازی شده و به گندی شاپور یا جندی شاپور تغییر پیدا کرد

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

مطلب پیشنهادی : داوطلبان پارسال با چه رتبه ای دندان پزشکی قبول شدند

خسرو انوشیروان و علاقه ی او به علم

در دوران انوشیروان که مصادف بود با نهضت فرهنگی ایران اتفاقات خوبی در جندی شاپور افتاده است . مورخین در کتب خود ابراز کرده اند که یکی از مهم ترین علاقه مندی های خسرو انوشیروان علم و دانش بوده است و همین علاقه مندی خسرو انوشیروان باعث شد که دانشمندان و پزشکان ان زمان را در کنار هم جمع کند .

جمع اوری کتب طبی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

پیشرفت های دانشگاه جندی شاپور در زمان خسرو انوشیروان ستودنی می باشد . خسرو انوشیروان در زمان خود شخصی به نام برزویه که یک طبیب بود را با عده از پزشکان ایرانی به هند روانه کرد تا به جمع اوری کتب طبی هندی بپردازند . این سفر فراهم کننده رویدادهای بسیار بزرگی برای دانشگاه جندی شاپور شده است

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مطلب پیشنهادی : معرفی رشته داروسازی

امتحان پزشکی

با بررسی منابع تاریخی به روایت هایی می رسیم که می گویند در ان زمان از پزشکان امتحان گرفته می شده و در صورتی به ان ها اجازه طبابت داده می شده است است که در ان امتحان قبول می شده اند . برای نمونه کتاب تاریخ الحکما یکی از راویان این مجالس امتحانی می باشد . در این کتاب از نشستی تحت عنوان اولین کنگره پزشکی جندی شاپور سخن به میان امده است

احداث بیمارستان

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

انوشیروان در ان زمان دستور داده بود در کنار دانشکده پزشکی بیمارستانی را هم بنا کنند . به روایت یک نویسنده مسیحی که اصالتا عرب می باشد : بیمارستان جندی شاپور یک بیمارستان دو جانبه بود که از ان هم برای اموزش پزشکان و هم برای درمان بیماران استفاده می شده است . به دستور خسرو انوشیروان پزشکانی از هندوستان و یونان استخدام شدند تا به اموزش طب بپردازند .

این طبیبان در ان بیمارستان طب یونان و طب هندی را اموزش می دادند . همین امر باعث شد که در ان زمان ایرانیانی که در این رشته اموزش می دیدند به دو دسته پزشکان با طب هندی و پزشکان با طب یونانی تبدیل شوند

مطلب پیشنهادی : پنچ راه برای رسیدن به پزشکی (کنکور آسان است )

شهرت یافتن بیمارستان

در ان عصر این بیمارستان جز بیمارستان های معروف شده بود و درتمام دنیا ان را می شناختند . جرجی زیدان در مورد کلمه بیمارستان می گوید که در اصل این کلمه از زبان فارسی نشات گرفته است و معنای ان یعنی مکان بیماران ، قبایل عرب ایجاد بیمارستان ها را از ایرانیان اموخته اند. قبایل عرب مثل بیمارستان جندی شاپور بیمارستان های دیگری را هم در ممالک مختلف بنا نهادند.

در ان زمان در بیمارستان ها علاوه بر معالجه بیماران درس طبابت هم می دادند . و همان جا طبیب ها بیماران را معاینه می کردند .

دانشگاه جندی شاپور در زمان عباسیان

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

اگر ما تمام دورهای تاریخی اسلامی را بررسی کنیم می توانیم اثار شهرت بیمارستان جندی شاپور را در ان دوره های پیدا کنیم . البته این شهرت در زمان عباسیان کمی کم رنگ شده بود .علت این شهرت در دوران اسلام این است که در ان زمان این بیمارستان و دانشکده پزشکی ان پایه و اساس تمام بیمارستان ها و دانشکده های پزشکی بود که در ان زمان ساخته شده بود .

علاوه بر ان تمام دانشمندانی که در دانشکده جندی شاپور تحصیل کرده بودند در پیشرفت پایه های علمی اسلام تاثیر بسزایی داشتند

مطلب پیشنهادی : تکنولوژی پزشکی هسته ای­

مهاجرت دانشمندان جندی شاپور

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

روایت هایی از مهاجرت دانشمندان دانشگاه جندی شاپور وجود دارد که این دانشمندان با رفتن با جزیزه العرب در نهضت اسلامی پیش قدم بوده اند . به طوری که گفته شده حضرت محمد صلی الله علیه و اله طبیبی داشته اند که فارغ التحصیل این دانشگاه بوده است .

تدریس امام علی علیه السلام در دانشگاه جندی شاپور

در منابع تاریخی امده است که یکی از کسانی که نامزد استادی در دانشگاه جندی شاپور بوده است وبرای تدریس به ان دانشگاه دعوت شده است ، حضرت علی علیه السلام می باشد منتهی به علت وظیفه ی امامت ان حضرت که مسولیتی بس سخت و وقت گیر است، دانش جویان دانشگاه جندی شاپور از حضور ان حضرت در ان دانشگاه محروم مانده اند .

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

پیشرفت طبابت در اسلام

پزشکان مشهوری از بین مسلمانان به پا خواستند و علم پزشکی در ورطه ی اسلامی پیشرفت بسیار زیادی کرد .به طور کلی پیشرفت علم پزشکی در ان زمان و در دانشگاه را می شود حاصل دسترنج نویسندگان کتاب هایی دانست که در ان زمان کتاب هایشان به عنوان کتب اموزش پزشکی در ان دانشگاه تدریس می شد یا توسط خود دانشجویان مطالعه می شد . این کتاب ها غالبا از هند و یونان و خود ایران بودند .

ساخت بیمارستان در بغداد

در زمان خلیفه هارون الرشید در بعداد بیمارستانی ساخته شد که زیر نظر بیمارستان جندی شاپور بود . در حقیقت بیمارستان بغداد را به تقلید از بیمارستان جندی شاپور ساخته بودند

ترجمه کتب پزشکی به زبان عربی

مطلب پیشنهادی : لیست محصولات نظام جدید کنکور اسان است

در ان زمان پزشکان دانشگاه جندی شاپور کتاب های پزشکی را به زبان عربی ترجمه کرده اند . اگر به منابع پزشکی عربی ان زمان نگاهی بیندازیم متوجه این امر خواهیم شد که نام بسیاری از داورهای گیاهی به همان زبان ایرانی وجود دارد .

 

لوگوی دانشگاه جندی شاپور

بنای اصلی این لوگو بر اساس یک شکلی می باشد که در فرم های تزئینی اجری معماری ان منطقه وجود دارد . در جنوب ایران این طرح چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام به عنوان یک شکل مذهبی در بناها، معابد ، اتشکده ها و حسینیه ها وجود داشته است

 

وقتی این شکل مذهبی با شکل ظروف ازمایشگاهی ترکیب می شود نمایانگر ” دو عدد ارلن” در داخل یکدیگر می شود ”

 

قسمت بالای ان چهار عدد لوله ازمایشگاهی را نمایش می دهد . دو عدد ارلن روی یک کتاب باز طراحی شده است که همین باز بودن کتاب نمایانگر اموزش برای همگان می باشد . و خود کتاب نمایانگر اموزش می باشد

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

افراد مشهور در جندی شاپور

پزشکان عرب نسبت به پزشکانی که در دانشگاه جندی شاپور تحصیل کرده اند از احترام و وضعیت مالی بدتری برخوردار بودند

مطلب پیشنهادی : لیست محصولات نظام قدیم کنکور اسان است

خاندان بختیشوع

بختیشوع کسی بود که سرسلسله ی خاندان بختیشوع می باشد . یازده تن ازاین خاندان جز پزشکان معروف بودند . فرزند بختیشوع کسی بود به نام جورجیوس که ریاست دانشگاه جندی شاپور در ان زمان را برعهده داشته است .

جورجیوس در سال صدو چهل و هشت قمری برای معالجه بیماری منصور داوانقی به بغداد رفت . پس از جرجیوس پادشاهان عباسی همیشه یک پزشک از دانشگاه جندی شاپور را که معمولا جز خاندان بختیشوع بودن را به عنوان پزشک مخصوص خود در دربار داشتند .

به مرور زمان رفتن پزشکان جندی شاپور به بغداد باعث شد که شهرت و منزلت این دانشگاه کم رنگ تر شود . در همان سال ها در شهر بغداد بیمارستانی شبیه بیمارستان جندی شاپور بنا شد که تحت نظارت بیمارستان جندی شاپور بود .

بیماری معده ای که منصور عباسی به ان گرفتار شده بود باعث شد منصور به دنبال پزشکی حاذق بگردد که در همان حین او از وجود جرجیوس اول که در ان زمان رئیس دانشگاه جندی شاپور بود اگاه شد و دستور داد که جرجیوس را نزد او بیاورند . وقتی جرجیوس توانست بیماری منصور را درمان کند ،  منصور برای تشکر به او هدیه ای داد و او را رئیس پزشکان پایتخت نمود

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

سلسله ی خاندان بختیشوع

بختیشوع پدر بزرگ و پزشک حاذق جندی شاپور- جورجیوس اول فرزند بختیشوع پدر بزرگ طبیب منصور دوانقی بود –بختیشوع دوم که طبیب مهدی و هارون و هادی بود –جورجیوس دوم که فرزند بختیشوع دوم بود –جبرائیل اول که فرزند بختیشوع دوم و طبیب مخصوص هارون و امین و مامون بود – عبد الله و میخائیل و بختیشوع سوم (طبیب مخصوص متوکل ، مستعین ، مهتدی )

که فرزندان جبرائیل اول بودند –یحی که یوحنا هم گفته می شد (طبیب مخصوص متوکل )  و بختیشوع چهارم (طبیب مقتدر) که سلسله فرزندان عبدالله بودند – جبرائیل دوم (طبیب مخصوص مقتدر و شاهان و بزرگان دیلمی ) و ابوسعید عبیدالله دوم که (مولف کتب پزشکی) از سلسله فرزندان بختیشوع سوم بودند

 

خاندان ماسویه

یکی از اساتید برتر دانشگاه جندی شاپور شخصی بود به نام یوحنا بن ماسویه که این شخص مسیحی بود . سابقه تدریس و طبابت این شخص در دانشگاه و بیمارستان جندی شاپور به چهل سال می رسد .

یوحنا در زمان مامون به بغداد امد و در همان جا ریاست بیت الحکمه را در دست گرفت هم چنین در همان جا به پروش شاگردان بسیاری پرداخت . هارون در ان زمان به ماسویه دستور داده بود که کتب پزشکی رومی که در یکی فتوحات به دست امده بود را به عربی ترجمه کند

 

مطلب پیشنهادی : اشنایی با دانشگاه علوم پزشکی ایران

خاندان حنین

یکی از پزشکان مشهور که در شهر حیره سکونت داشت شخصی بود به نام ابوزید حنین بن اسحاق عباسی که فرزند یک داروگر بوده است . او در نزد پزشکان دانشگاه جندی شاپور اموزش دیده است و شاگرد یوحنا بن ماسویه بوده است .

وقتی یوحنا بن ماسویه ، ابوزید حنین بن اسحاق را دید به اوگفت : مردم حیره را به طب چه کار و برو صرافی کن . حنین از این حرف بر اشفت و با زبان یونانی شروع به یادگیری علم پزشکی کرد . حنین در اسکندریه هفت سال زبان یونانی را فرا گرفت و سپس به دانشگاه جندی شاپور رفت و شاگرد جبرائیل بن بختیشوع شد .

بعد از مدتی فعالیت او در بغداد رئیس دارالترجمه بیت الحکمه شد . او در کتاب های بسیاری را به عربی ترجمه کرده است و شاگردانی را هم در این مورد تربیت کرده است . او دو پسر به نام های داوود و اسحاق داشت که ان ها هم مترجم بودند . اسحاق تالیفات خوبی در طب و فلسفه دارد که عارتند از الادویه المفرده ، اصلاح الادویه ، المسهله ، المقولات ، اختصار کتاب اقلیدس ، المدخل الی صناعه المنطق ، اداب الفلاسفه و نوادرهم و جزان

 

خاندان قره

این خاندان از پدر بزرگ ان ها به نام قره شروع می شود و سپس پسرش ثابت بن قره (ثابت اول) که پزشک معتضد بود قرار دارد . ثابت دو پسر داشت به نام های ابراهیم  و سنان (پزشک راضی) . سنان دو پسرداشت به نام های ثابت (ثابت دوم ) که رئیس بیمارستان عضدی بغداد بود  و ابراهیم بن سنان (ابراهیم دوم)که  رئیس هیئت ممتحنه پزشکان بود . ابراهیم دوم نیز پسری داشت به نام اسحاق که به کار پدرش مشغول بود

خاندان قره مسیحی بودند واصالتا اهل حران بودند و در دربار خلفای عباسی مشغول بودند

مطلب پیشنهادی : با دانشگاه تهران اشنا شوید

 

عیسی بن شهلا

شاگر جرجیوس بختیشوع و یکی از طبیبان معروف بغداد

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

شاپور بن سهل جندی شاپوری

ریاست بیمارستان جندی شاپور را بر عهده داشت داروشناس و طبیب مشهوری بود

 

عیسی بن چهار بخت

معروف به مهاربخت که یک مسیحی بود و در جندی شاپور تحصیل کرده بود او یک داروشناس و طبیب بود . او کتاب های بقراط و جالینوس را ترجمه کرده است

 

دهشتک و میخائیل

ریاست بیمارستان جندی شاپور را بر عهده داشت و یک برادرزاده به نام میخائیل داشت که هر دو طبیب بودند و در بغداد سکونت داشتند

 

دانشگاه های  جندی شاپور کنونی

این دانشگاه رسما در سال هزار وسی صد و سی وچهار به وجود امد . نام این دانشگاه در ابتدا گندی شاپور بود سپس به جندی شاپور تغییر نام داده شد . در زمان جنگ تحمیلی قسمتی از این دانشگاه جز مقرهای فرماندهی بود .

کسی که فرمانده این مقر بود شخصی نبود جز شهید چمران . پس از ان که شهید چمران به شهادت رسید نام دانشگاه جندی شاپوربه دانشگاه  شهید چمران اهواز تغییر پیدا کرد . دانشگاه صنعتی جندی شاپور و هم چنین دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هنوز نام خود را از دانشگاه جندی شاپور باستانی به ارث می برند .

 

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

این دانشگاه در سال هزار و سی صد و سی و سه به وجود امده و محل ان خوزستان اهواز می باشد . تعداد دانشجویان ان شش هزار و چهارصد نفر و تعداد استادان ان شش صدو چهل و شش استاد می باشد .

تعداد مقالات علمی این دانشگاه هزار و نهصد و هفده مقاله می باشد . این دانشگاه در حال حاضر منتشر کننده و صاحب امتیاز مجلات تخصصی می باشد که تعداد ان ها پنج مقاله می باشد

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

تعداد مقالات بین المللی این دانشگاه هفت هزار و نهصد و هفتاد و هشت مقاله می باشد .

مقالات داخلی : ۱۹۱۷

کل مقالات isi : 7978

کل مجلات : ۵

کل کنفرانس ها : ۴ همایش

کل دانش جو ها : ۶۴۰۰ دانشجو

طرح های پژوهشی : ۱

اساتید : ۶۴۶

مطلب پیشنهادی : اشنایی با دانشگاه شیراز

 

رتبه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر اساس تولید مقالات علمی

سال ۸۵

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

رتبه در بین دانشگاه های علوم پزشکی :۵

رتبه در بین دانشگاه های کل کشور : ۶۷

سال ۸۶

رتبه در بین دانشگاه های علوم پزشکی :۵

رتبه در بین دانشگاه های کل کشور : ۸۴

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

سال ۸۷

رتبه در بین دانشگاه های علوم پزشکی :۲

رتبه در بین دانشگاه های کل کشور : ۶۷

 

سال ۸۸

رتبه در بین دانشگاه های علوم پزشکی :۳

رتبه در بین دانشگاه های کل کشور : ۸۸

 

سال ۸۹

رتبه در بین دانشگاه های علوم پزشکی :۳

رتبه در بین دانشگاه های کل کشور : ۱۱۹

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

سال ۹۰

رتبه در بین دانشگاه های علوم پزشکی :۶

رتبه در بین دانشگاه های کل کشور : ۱۶۷

 

سال ۹۱

رتبه در بین دانشگاه های علوم پزشکی :۲

رتبه در بین دانشگاه های کل کشور : ۱۰۴

 

سال ۹۲

رتبه در بین دانشگاه های علوم پزشکی :۸

رتبه در بین دانشگاه های کل کشور : ۱۵۱

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

سال ۹۳

رتبه در بین دانشگاه های علوم پزشکی :۵

رتبه در بین دانشگاه های کل کشور : ۱۴۰

 

سال ۹۴

رتبه در بین دانشگاه های علوم پزشکی :۷

رتبه در بین دانشگاه های کل کشور : ۱۷۷

 

سال ۹۵

رتبه در بین دانشگاه های علوم پزشکی :۷

رتبه در بین دانشگاه های کل کشور : ۱۷۷

سال ۹۶

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

رتبه در بین دانشگاه های علوم پزشکی :۹

رتبه در بین دانشگاه های کل کشور : ۱۷۰

سال ۹۷

رتبه در بین دانشگاه های علوم پزشکی :۷

رتبه در بین دانشگاه های کل کشور : ۴۸

سال ۹۸

رتبه در بین دانشگاه های علوم پزشکی :۹

رتبه در بین دانشگاه های کل کشور : ۷۹

مطلب پیشنهادی : آخرین نتایج رتبه بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشورسال نود و شش نود و هفت(۹۶-۹۷)

 

مقالات داخلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

تعداد کل مقالات این دانشگاه هزار و نهصد و هفده مقاله می باشد . از این تعداد مقاله سی صد و سیزده مقاله مقالات ژورنالی و هزار و شش صد و چهار مقاله مقاله کنفرانسی می باشد .

 

 

سال ۸۵

تعداد مقالات کنفرانسی ۳۹

تعداد مقالات ژورنالی ۲

سال ۸۶

تعداد مقالات کنفرانسی ۲۶

تعداد مقالات ژورنالی ۸

سال ۸۷

تعداد مقالات کنفرانسی ۵۶

تعداد مقالات ژورنالی ۸

سال ۸۸

تعداد مقالات کنفرانسی ۵۴

تعداد مقالات ژورنالی ۷

سال ۸۹

تعداد مقالات کنفرانسی ۵۴

تعداد مقالات ژورنالی ۶

سال ۹۰

تعداد مقالات کنفرانسی ۴۰

تعداد مقالات ژورنالی ۹

سال ۹۱

تعداد مقالات کنفرانسی ۱۲۳

تعداد مقالات ژورنالی ۶

سال ۹۲

تعداد مقالات کنفرانسی ۱۱۱

تعداد مقالات ژورنالی ۱۹

سال ۹۳

تعداد مقالات کنفرانسی ۱۴۷

تعداد مقالات ژورنالی ۴۰

سال ۹۴

تعداد مقالات کنفرانسی ۱۲۹

تعداد مقالات ژورنالی ۳۷

سال ۹۵

تعداد مقالات کنفرانسی ۱۱۲

تعداد مقالات ژورنالی ۴۹

سال ۹۶

تعداد مقالات کنفرانسی ۱۰۶

تعداد مقالات ژورنالی ۵۶

سال ۹۷

تعداد مقالات کنفرانسی ۵۳۹

تعداد مقالات ژورنالی ۴۲

سال ۹۸

تعداد مقالات کنفرانسی ۲۷

تعداد مقالات ژورنالی ۱۹

مطلب پیشنهادی : چگونه در اوج ناباوری دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه تهران شدم

 

مقالات بین المللی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از سال ۲۰۰۶تا سال ۲۰۱۹

 

۲۰۰۶

تعداد مقالات۱۱۹

 

۲۰۰۷

تعداد مقالات۱۵۵

 

۲۰۰۸

تعداد مقالات۱۷۰

۲۰۰۹

تعداد مقالات۱۵۵

 

۲۰۱۰

تعداد مقالات۳۰۷

 

۲۰۱۱

تعداد مقالات۳۹۹

۲۰۱۲

تعداد مقالات۴۸۲

 

۲۰۱۳

تعداد مقالات۶۲۱

 

۲۰۱۴

تعداد مقالات۶۹۱

 

۲۰۱۵

تعداد مقالات۷۷۱

 

۲۰۱۶

تعداد مقالات۸۶۸

 

۲۰۱۷

تعداد مقالات۱۱۰۸

 

 

۲۰۱۸

تعداد مقالات۱۱۸۲

 

۲۰۱۹

تعداد مقالات۷۳۴

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را بهتر بشناسیم

تعداد همایش ها و کنفرانس های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز(۹۸-۸۵)

سال ۱۳۹۱ تعدا یک همایش

سال ۱۳۹۶ تعداد دو همیاش

سال ۱۳۹۷ تعداد ۱ همایش

 

دانلود اهداف دانشگاه جندی شاپور

اهداف دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانلود چشم انداز دانشگاه جندی شاپور

دانلود چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

دانلود رسالت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

دانلود رسالت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 

فیلم معرفی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 

 

جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی با شماره های

۵۰۹۰ ۱۹۷ – ۰۹۱۲

۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ – ۰۲۱

۱۳ ۱۳ ۴۳ ۴۴ – ۰۲۱

تماس بگیرید یا عبارت { مشاوره،برنامه ریزی } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

حتما در فضای مجازی ما را دنبال کنید و از خدمات رایگان ما مانند جزوات رایگان رتبه های برتر ، نمونه سوالات امتحانی ، مشاوره و برنامه ریزی ، تدریس ها ، اخبارکنکور و … بصورت کاملا رایگان بهره مند شوید .

 جهت عضویت در کانال و پیج کنکور آسان است ، کلمه { کانال،پیج } را به شماره  ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

لیست قیمت دی وی دی های اموزشی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس