حذفیات امتحان نهایی پایه دوازدهم

حذفیات امتحان نهایی پایه دوازدهم

حجم کتاب های تخصصی و یا عمومی رشته های مختلف پایه دوازدهم موجب بروز نگرانی و اضطراب در دانش آموزان شده و اشکالات زیادی را در یادگیری آن ها ایجاد می کند. راه حل در نظر گرفته شده برای دانش آموزانی که قصد شرکت در امتحانات نهایی دوازدهم ۹۹ – ۱۴۰۰  را دارند ارائه جدول حذفیات امتحان نهایی این پایه تحصیلی می باشد.

در حذفیات امتحان نهایی دوازدهم ۹۹ – ۱۴۰۰ برخی از مطالب کتاب های درسی در طراحی سوالات این آزمون در نظر گرفته نمی شوند و دانش آموزان کلاس دوازدهم با اطلاع از این حذفیات می توانند وقت بیشتری را صرف یادگیری نکات امتحانی و مطالب مهم تر این امتحان نمایند.

حذفیات دروس عمومی امتحان نهایی ۹۹  ۱۴۰۰

تمامی رشته های تحصیلی در پایه دوازدهم متوسطه دوم در برخی دروس پایه با یکدیگر مشترک هستند، به این صورت که یادگیری این درس ها برای تمامی دانش آموزان الزامی بوده و بستگی به رشته تخصصی آن ها ندارد.

برای راهنمایی بیشتر دانش آموزان در این قسمت جدولی از حذفیات امتحان نهایی پایه دوازدهم را بر اساس بودجه بندی سال گذشته دروس عمومی ارائه می نماییم.

 

حذفیات دروس عمومی نوبت دوم  پایه دوازدهم
ادبیات گنج حکمت، روان خوانی و شعرخوانی
عربی ساختار زبان (قواعد) / نورالسماء /کنزالحکمه /البحث العلمی (پژوهش)
بخش اجباری : معجم، تمرینات واژگان، حوار

 

حذفیات ذکر شده در جدول فوق بر اساس آخرین تغییرات مربوط به حذفیات امتحانات نهایی خرداد ۹۹ – ۱۴۰۰ دوازدهمدروس عمومی رشته های تحصیلی می باشد، در صورت ایجاد هرگونه تغییر در این قسمت اطلاع رسانی شده و موارد بالا به روز رسانی خواهند شد

حذفیات امتحان نهایی رشته ریاضی ۹۹ – ۱۴۰۰

حذفیات  امتحانی نهایی رشته ریاضی
فیزیک فصل اول تاششم
سقوط آزاد
تکانه، قانون دوم نیوتن
ادراک شنوایی در صفحه ۸۱ تا پایان فصل ۳
سراب، پاشندگی نور، از موج ایستاده و تشدید در لوله های صوتی تا پایان
 فصل لیزر و پرسش های مرتبط با آن در پایان فصل
شکاف و همجوشی و پرسش های مربوط به آن در آخر فصل
شیمی فصل اول تا چهارم ابتدای فصل تا صفحه ۵

 

در جستجوی پاک کننده های جدید
پیوند با صنعت و پاک کننده های خورنده
صفحه ۳۱ تا پایان فصل (تمرینات دوره ای)
ابتدای فصل تا صفحه ۳۹
پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و ۵۲
پیوند با صنعت صفحه ۵۸ تا پایان فصل ( آبکاری و فرآیند هال، تمرین های دوره ای)
ابتدای فصل تا صفحه ۶۷
سازه های یخی ساده و زودگذار صفحه ۷۳
پیوند با زندگی صفحه ۸۳
با هم بیندیشیم صفحه ۸۲ تا پایان فصل (رنگ، مدل دریای الکترونی، تیتانیم، تمرین های دوره ای)
انرژی فعال سازی تا صفحه ۱۰۰
آمونیاک و بهره وری در کشاورزی تا صفحه ۱۰۸
گروه عاملی کلید سنتزها تا صفحه ۱۱۶

 

 

 حذفیات امتحانات نهایی خرداد ۹۹ – ۱۴۰۰ دوازدهم رشته ریاضی که در جدول فوق ارائه شده است، بر اساس آخرین مصوبات وزارت آموزش و پرورش کشور بوده و از منابع موثق دریافت شده اند.

 

دانش آموزان رشته ریاضی می توانند برای اطلاع از انواع سوالات امتحانات نهایی نمونه سوالات امتحانی پایه دوازدهم ریاضی مربوط به سال های گذشته را نیز مطالعه نمایند تا علاوه بر اطلاع از نوع سوالات و میزان سختی آن ها از نکات کلیدی و مهم دروس تخصصی خود نیز مطلع شوند.

حذفیات امتحانی نهایی رشته علوم تجربی ۹۹ – ۱۴۰۰

یادگیری دروس تخصصی رشته تجربی برای دانش آموزان پایه دوازدهم از اهمیت زیادی برخوردار است. دانش آموزان پایه دوازدهم رشته علوم تجربی در برخی از دروس تخصصی خود با رشته ریاضی مشترک هستند.

با وجود این که برخی از درس های تخصصی بین رشته های ریاضی و تجربی مشترک هستند اما ممکن است حذفیات هر یک از رشته ها با توجه به مطالب تخصصی مربوط به آن ها با یکدیگر تفاوت داشته باشد، لذا در ادامه این بخش به بررسی حذفیات امتحان نهایی خرداد رشته تجربی در سال تحصیلی گذشته می پردازیم.

لازم به ذکر است که حذفیات امتحانات نهایی نوبت دوم رشته تجربی در سال گذشته در پی گسترش بیماری کرونا و تعطیلی مدارس برنامه ریزی گردید، لذا پیش بینی می شود که حذفیات امتحانت نهایی ۹۹ – ۱۴۰۰ رشته تجربی برای امتحانات خرداد نیز مشابه این بودجه بندی باشد.

 

حذفیات  امتحانی نهایی رشته تجربی
زیست فصل اول تا هشتم تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا مدل مولکولی دنا
سطوح ساختاری پروتئین ها تا نقش پروتئین ها
عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل
تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار
محل پروتئین سازی و سرنوشت آنها تا پایان گفتار
مهار بیماری های ژنتیک تا پایان فصل
ابتدای گفتار ۳ تا گونه زایی
تنظیم تنفس یاخته ای : تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار ۲
سلامت بدن : پاداکسنده ها تا پایان فصل
اثر محیط بر فتوسنتز تا پایان گفتار ۲
جانداران فتوسنتز کننده دیگر تا آخر فصل
مهندسی بافت تا آخر گفتار ۲
زندگی گروهی تا پایان فصل
فیزیک فصل اول تا چهارم حرکت با شتاب ثابت
تکانه، قاون دوم نیوتون، نیروی گرانشی
ادراک شنوایی در صفحه ۷۳ تا بازتاب موج، سراب، پاشندگی نور از فصل ۳
لیزر به همراه تمرینات مرتبط با این مباحث در پایان هر فصل
شیمی فصل اول تا چهارم ابتدای فصل تا صفحه ۵
در جستجوی پاک کننده های جدید
پیوند با صنعت و پاک کننده های خورنده
از صفحه ۳۱ تا پایان فصل (تمرینات دوره ای)
ابتدای فصل تا صفحه ۳۹
پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و ۵۲
پیوند با صنعت صفحه ۵۸ تا پایان فصل ( آبکاری و فرآیند هال، تمرین های دوره ای)
ابتدای فصل تا صفحه ۶۷
سازه های یخی ساده و زودگذار صفحه ۷۳
پیوند با زندگی صفحه ۸۳
از با هم بیندیشیم صفحه ۸۲ تا پایان فصل (رنگ، مدل دریای الکترونی، تیتانیم، تمرین های دوره ای)
انرژی فعال سازی تا صفحه ۱۰۰
آمونیاک و بهره وری در کشاورزی تا صفحه ۱۰۸
گروه عاملی کلید سنتزها تا صفحه ۱۱۶

 

 

حذفیات ذکر شده در جدول فوق مربوط به حذفیات امتحانات نهایی خرداد ۹۹ – ۱۴۰۰ دوازدهم رشته تجربی می باشد. در صورت ایجاد هرگونه تغییر در این موارد، اطلاعات لازم برای دانش آموزان ارائه شده وجدول فوق به روز رسانی خواهد شد.

د.

حذفیات امتحانی نهایی رشته علوم انسانی ۹۹ – ۱۴۰۰

با توجه به این که مباحث ارائه شده در رشته انسانی اکثرا حفظی بوده و نیاز به صرف زمان بیشتری برای یادگیری مطالب دارد، لذا دانش آموزان پایه دوازدهم این رشته باید برنامه ریزی و زمان بندی را درستی برای مطالعه دروس تخصصی و امتحانی خود در نظر بگیرند.

از جمله مواردی که می تواند به دانش آموزان انسانی پایه دوازدهم در یادگیری مطالب درسی امتحانات نهایی خرداد ۹۹ – ۱۴۰۰ کمک کند اطلاع از حذفیات امتحان نهایی و برنامه ریزی مطالعه درسی بر اساس این حذفیات می باشد.

بنابر موارد ارائه شده و راهنمایی دانش آموزان دوازدهمی رشته انسانی در این قسمت لیستی از حذفیات امتحان نهایی سال گذشته برای نوبت دوم، ارائه شده است.

مطالب حذف شده از برخی دروس امتحانی پایه دوازدهم رشته انسانی در سال گذشته بر اساس آموزش های دروس و تعطیلی مدارس در نظر گرفته شده بود، بنابراین می توان پیش بینی کرد که به حذفیات امتحانات نهایی دوازدهم انسانی ۹۹ – ۱۴۰۰ نیز به همین منوال در نظر گرفته شود.

 

حذفیات  امتحانی نهایی رشته انسانی
ریاضی آمار ۳ از صفحه ۷۳ تا آخر کتاب
علوم و فنون ادبی از صفحه ۹۵ تا آخر کتاب
جامعه شناسی از صفحه ۹۲ تا آخر کتاب
تاریخ انسانی از صفحه ۱۲۵ تا آخر کتاب
جغرافی از صفحه ۸۱ تا آخر کتاب
فلسفه از صفحه ۵۶ تا آخر کتاب
علوم اجتماعی از صفحه ۶۶ تا آخر کتاب
عربی از صفحه ۷۱ تا آخر کتاب
دینی از صفحه ۱۴۷ تا آخر کتاب

 

 

با توجه به این که مطالب تخصصی دروس رشته انسانی در برخی موارد بسیار مشابه یکدیگر هستند توصیه می شود دانش آموزان این رشته تحصیلی برای یادگیری بهتر و اطلاع از نوع تفاوت مطالب با یکدیگر نمونه سوالات امتحانی رشته انسانی پایه دوازدهم مربوط به سال های گذشته را با دقت مطالعه کرده و نکات امتحانی را به خوبی یاد بگیرند تا بتوانند نتایج بهتری را در امتحانات نهایی خرداد ۹۹ – ۱۴۰۰ کسب نمایند

حذفیات امتحانی نهایی رشته علوم و معارف اسلامی ۹۹ – ۱۴۰۰

دانش آموزانی که مشغول به تحصیل در رشته علوم و معارف اسلامی هستند نیازمند صرف زمان بیشتری برای یادگیری مطالب تخصصی مربوط به رشته تحصیلی خود می باشند، چرا که اکثر مباحث عنوان شده در درس های تخصصی این رشته شامل یادگیری اصول و قواعد زبان عربی و دروس فقهی و فلسفی می شود.

اطلاع از حذفیات امتحان نهایی ۹۹ – ۱۴۰۰ خرداد رشته معارف اسلامی باعث صرفه جویی در زمان و برنامه ریزی بهتر در یادگیری و مطالعه دروس تخصصی رشته معارف اسلامی می شود. بنابراین در ادامه این قسمت حذفیات دروس امتحان نهایی نوبت دوم رشته معارف اسلامی سال گذشته را ارائه کرده و به شرح آن ها می پردازیم.

در نظر داشته باشید که حذفیات امتحانات نهاییدروس معارف اسلامی به دلیل تعطیلی مدارس در پی شیوع بیماری کرونا در سال گذشته لحاظ گردید. با توجه به این موضوع ممکن است که حذفیات امتحان نهایی خرداد ۹۹ – ۱۴۰۰ رشته معارف اسلامی نیز به همین صورت برنامه ریزی شود.

 

حذفیات  امتحانی نهایی رشته معارف اسلامی
تاریخ ۳ از صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۲۵
عربی ۳ از صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۲۳
احکام ۳ از صفحه ۱ تا آخر صفحه ۸۶
علوم و معارف قرآنی از صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۱۸
اصول عقاید ۳ از صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۰۸

 

حذفیات ذکر شده در جدول فوق مربوط به امتحانات خرداد سال گذشته می باشد، به محض اعلام حذفیات امتحانات نهایی خرداد ۹۹ – ۱۴۰۰ دوازدهم رشته معارف اسلامی در این قسمت اطلاع رسانی شده و داده های جدول به روز رسانی خواهند شد.

 

 

در صورت داشتن هر گونه سوال درباره حذفیات امتحان نهایی ۹۹ – ۱۴۰۰ نوبت دوم می توانید از طریق خدمات تلفنی مشاوره تحصیلی هیوا با کارشناسان با تجربه ما ارتباط برقرار کنید . در ضمن توصیه می شود برای دریافت به موقع اخبار و اطلاعیه ای مدارس مختلف در کانال تلگرام مدارس عضو باشید و یا پیج اینستاگرام مدارس را دنبال کنید .

این مطالب را هم حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس
×

پشتیبانی 24 ساعته

×