; charset=UTF-8" /> آمار صندلی های خالی دانشگاه | کنکور آسان است | اوج یادگیری
آخرین اخبار : 

آمار صندلی های خالی دانشگاه

 

آمار صندلی های خالی دانشگاه

آمار صندلی های خالی دانشگاه

آمار صندلی های خالی دانشگاه

آمار صندلی های خالی دانشگاه

آمار صندلی های خالی دانشگاه

آمار صندلی های خالی دانشگاه

برای مهرماه سال ۱۳۹۸ در مجموع ۷۶۷ هزار و ۴۷۲ نفر ظرفیت پذیرش در کل دوره ها و تمامی انواع پذیرش با آزمون و بدون آزمون در نظر گرفته شده بود که از این تعداد ۵۹۶ هزار و ۸۸ نفر بر اساس سوابق تحصیلی و ۱۷۱ هزار و ۳۸۴ نفر در دوره های با آزمون پذیرفته می شدند.

کنکور سراسری ۹۸ و پذیرش حدود ۱۷ درصد داوطلبان

تعداد یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۱۱ داوطلب در آزمون سراسری سال ۹۸ ثبت نام کردند که از این میان، تعداد یک میلیون و ۱۸ هزار و ۷۰۳ داوطلب در جلسه آزمون در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه ۹۸ حاضر بودند که از این تعداد، ۸۳۲ هزار و ۲۸۹ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده‌اند.

آمار نهایی انتخاب رشته داوطلبان مجاز کنکور ۹۸ نشان می‌دهد از تعداد ۸۳۲ هزار و ۲۸۹ داوطلب مجاز، تعداد ۴۵۳ هزار و ۳۲۷ نفر معادل ۵۴.۴۷ درصد مجازین نسبت به انتخاب رشته‌های تحصیلی با آزمون اقدام کردند.

در نهایت از تعداد ۴۵۳ هزار و ۳۲۷ نفر داوطلب کنکور ۹۸ که مجاز به انتخاب رشته شده بودند ۱۹۱ هزار و ۲۱۵ نفر قبول شدند.

به این ترتیب از میان یک میلیون و ۱۱۹ هزار داوطلب تنها ۱۷ درصد داوطلبان در رشته های با آزمون دانشگاه ها قبول شدند.

آمار صندلی های خالی دانشگاه

آمار صندلی های خالی دانشگاه

آمار صندلی های خالی دانشگاه

مطلب پیشنهادی :لیست محصولات نظام جدید کنکور اسان است

پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی و قبولی ۸۶ درصد متقاضیان

در مقابل برای رشته های بدون آزمون که پذیرش در آنها بر اساس سوابق تحصیلی صورت گرفت، بازه زمانی به جای ۴ ساعت ۷ ماه در نظر گرفته شده بود و داوطلبان از اسفند ۹۷ امکان ثبت نام و انتخاب رشته را داشتند و مهلت نهایی پایان شهریورماه ۹۸ به پایان رسید.
بر این اساس تعداد ۷۴ دانشگاه دولتی و ۲۸ دانشکده و مرکز آموزش عالی دولتی، واحدهای دانشگاه پیام نور در ۳۰ استان کشور و تعداد ۳۰۴ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی در استان‌های مختلف نیز از طریق بدون کنکور دانشجو می پذیرفتند.

در ۲۳ اسفند ۹۷ که روزهای ابتدایی شروع ثبت نام و انتخاب رشته به شیوه سوابق تحصیلی بود تنها ۲ هزار و ۶۷۰ نفر در این رشته‌ها ثبت نام کردند که در نهایت پس از یک فرصت ۷ ماهه، براساس آمار نهایی ۲۸۶ هزار و ۲۱۷ داوطلب نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کردند که از این تعداد ۲۴۷ هزار و ۴۱۶ نفر به عنوان پذیرفته شده نهایی معرفی شدند به این ترتیب حدود ۸۶ درصد این دسته از داوطلبان پذیرفته شدند.

آمار صندلی های خالی دانشگاه

آمار صندلی های خالی دانشگاه

آمار صندلی های خالی دانشگاه

ظرفیت اعلامی دانشگاه ها در پذیرش بدون کنکور

ظرفیت اعلامی دانشگاه ها در پذیرش بدون کنکور در مهرماه سال ۱۳۹۸ تعداد ۵۶۸ هزار و ۷۲۷ نفر بود که پس از ۲ اصلاحیه به ۵۹۶ هزار و ۸۸ نفر افزایش یافت و به این ترتیب با اعلام نتایج نهایی پذیرش میزان ۳۴۸ هزار و ۶۷۲ ظرفیت خالی ماند. این بدان معنی است که علیرغم بدون کنکور شدن بخشی زیادی از نظام آموزش عالی هنوز داوطلبان ترجیح می دهند در کنکور شرکت کنند و رشته های کنکوری از اقبال بیشتری برخوردارند.

در مجموع ۷۶۷ هزار و ۴۷۲ نفر ظرفیت پذیرش در کل دوره ها و تمامی انواع پذیرش با آزمون و بدون آزمون است که از این تعداد ۵۹۶ هزار و ۸۸ نفر بر اساس سوابق تحصیلی و ۱۷۱ هزار و ۳۸۴ نفر در دوره های با آزمون پذیرفته می شدند که در نهایت با قبولی ۲۴۷ هزار و ۴۱۶ نفر با سوابق تحصیلی و ۱۹۱ هزار و ۲۱۵ نفر در رشته های با آزمون تعداد ۴۳۸ هزار و ۶۳۱ نفر پذیرفته شدند.

آمار صندلی های خالی دانشگاه

آمار صندلی های خالی دانشگاه

مطلب پیشنهادی : منابع نظام قدیم ویژه کنکور ۹۹

ظرفیت کل سال ۹۸

به این ترتیب از مجموع ۷۶۷ هزار و ۴۷۲ نفر ظرفیت کل سال ۹۸ تعداد ۴۳۸ هزار و ۶۳۱ نفر در رشته های با آزمون و بدون آزمون پذیرفته شدند و ۳۲۸ هزار و ۸۴۱ ظرفیت خالی ماند.
گروه آزمایشیآمار داوطلبآمار حاضرینشیوه پذیرشجمع ظرفیتعلوم ریاضی و فنی۱۶۴ هزار و ۲۷۰ داوطلب۱۵۰ هزار و ۶۶۶ نفربا سوابق تحصیلی۱۶۴ هزار و ۶۸۶ نفربا آزمون۴۸ هزار و ۷۴۸ نفرجمع
۲۱۳ هزار و ۴۳۴ نفر

علوم تجربی۶۳۷ هزار و ۴۷۵ داوطلب۵۴۲ هزار و ۸۴ نفربا سوابق تحصیلی۳۴ هزار و ۵۲۱ نفربا آزمون۳۶ هزار و ۱۹۱ نفرجمع۷۰ هزار و ۷۱۲ نفرعلوم انسانی۲۸۲ هزار و ۵۴۲ داوطلب۲۵۹ هزار و ۴۲۱ نفربا سوابق تحصیلی۱۵۷ هزار و ۲۹۵ نفربا آزمون۲۷ هزار و ۹۸۱ نفرجمع۱۸۵ هزار و ۲۷۶ نفرهنر۱۰۳ هزار و ۸۳۷ داوطلب۳۶ هزار و ۲۲۷ نفربا سوابق تحصیلی۱۵ هزار و ۵۸۶ نفربا آزمون۴ هزار و ۶۲۵ نفرجمع۲۰ هزار و ۲۱۱ نفرزبان های خارجی۱۶۵ هزار و ۸۱۰ داوطلب۳۰ هزار و ۳۰۵ نفربا سوابق تحصیلی۲۰ هزار و ۹۴۶ نفربا آزمون۴ هزار و ۲۷۵ نفرجمع۲۵ هزار و ۲۲۱ نفرجمع همه گروه ها۱ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۱۱ داوطلب۱ میلیون و ۱۸ هزار و ۷۰۳ نفربا سوابق تحصیلی۵۹۶ هزار و ۸۸ نفربا آزمون۱۷۱ هزار و ۳۸۴ نفرجمع ظرفیت۷۶۷ هزار و ۴۷۲ نفرمیزان قبولی در دانشگاه هابا سوابق تحصیلی۲۴۷ هزار و ۴۱۶ نفربا آزمون۱۹۱ هزار و ۲۱۵ نفرجمع۴۳۸ هزار و ۶۳۱ نفر

آمار صندلی های خالی دانشگاه

 

 

جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی با شماره های

۵۰۹۰ ۱۹۷ ۰۹۱۲

۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ ۰۲۱

۱۳ ۱۳ ۴۳ ۴۴ ۰۲۱

تماس بگیرید یا عبارتمشاوره،برنامه ریزی } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

حتما در فضای مجازی ما را دنبال کنید و از خدمات رایگان ما مانند جزوات رایگان رتبه های برتر ، نمونه سوالات امتحانی ، مشاوره و برنامه ریزی ، تدریس ها ، اخبارکنکور و … بصورت کاملا رایگان بهره مند شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس