کنکور آسان است
آخرین اخبار : 

Tag Archives: روش مطالعه درس زيست

روش مطالعه درس زیست

zist1 1 کنکوری های رشته علوم تجربی درس زیست شناسی را معمولاً انتخاب می کنند زیرا بالاترین ضریب و بیش ترین تعداد سؤال ها را در بین تمام درس های کنکور دارد. لذا واضح است که مطالعه ی صحیح و دقیق آن ...
تـــمـاس